Selecteer een pagina

recente blog artikelen

Versneld implementeren

Versneld implementeren

Hoe goed de nieuwste software, werkwijze of aanpak ook is de implementatie wordt een probleem als er geen adoptie is door toekomstige gebruikers. Draagvlak is essentieel voor het succes van iedere implementatie. Veel projecten mislukken omdat medewerkers de hakken in het zand zetten.

Lees meer
Groepsbesluitvorming optimaliseren

Groepsbesluitvorming optimaliseren

Groepen kunnen gezamenlijk een enorme hoeveelheid informatie bezitten en begrijpen, verschillende ideeën of oplossingen verkennen en putten uit vele ervaringen. Groepsbeslissingen zijn participatief maar wel vaak onderhevig aan factoren zoals sociale invloed, groepsdruk en groepsdynamiek. Deze sociale elementen kunnen het proces veranderen waardoor de uitkomst beïnvloed wordt.

Lees meer
Adoptie versnellen

Adoptie versnellen

Transformatie wordt gedefinieerd als een initiatief vanuit de directie dat de manier waarop een organisatie werkt fundamenteel verandert. Het poogt om de activiteiten nauwer aan te laten sluiten op de bedrijfsstrategie. Een succesvolle implementatie slaat een brug tussen techniek en de mensen.

Lees meer
Participatie vormgeven

Participatie vormgeven

Gemeenten en organisaties beseffen steeds meer dat een sterke invulling van participatie om continue aandacht vraagt, om flexibiliteit en om echte co-creatie. Het is daarbij van belang dat ze mensen blijven betrekken bij de ontwikkelingen en daarbij ruimte bieden om actief deel te kunnen nemen. Dit gaat veel verder dan inspraak bij de voorbereiding van beleid of bij het informeren van aanstaande projecten tijdens welbedoelde inloop avonden.

Lees meer
Bepaal het frame

Bepaal het frame

De meeste informatie die we te verwerken krijgen is niet objectief maar geframed. De marketing en communicatiesector maken veel gebruik van framing. Dan probeer je een boodschap in een bepaalde richting te duwen en daarmee de mening te beïnvloeden.

Lees meer
Je bent zo sterk als de omgeving

Je bent zo sterk als de omgeving

Ieder project heeft impact op mensen, zeker in een dichtbevolkt land als Nederland. Er zijn rondom het project ten allen tijden verschillende spelers die allemaal een eigen belang hebben bij een juiste voorbereiding, uitvoering en afronding. Deze spelers worden ook wel ‘stakeholders’ genoemd.
Voorbeelden van stakeholders zijn de bewoners, de winkeliers in de buurt, maar ook het vervoersbedrijf, de hulpdiensten en andere partijen die gebruik maken van de weg waar de riolering vervangen gaat worden. En al deze stakeholders hebben allemaal hun eigen voorkeuren, verwachtingen en belangen.
Omgevingsmanagement gaat over het strategisch verenigen van al die verschillende belangen.

Lees meer
Versneld tot besluiten komen

Versneld tot besluiten komen

Groepsbesluitvorming is een proces waarbij individuen gezamenlijk deelnemen aan de besluitvorming. In groepsbesluitvorming is de beslissing niet langer toe te schrijven aan één persoon. De beslissingen die door een groep als geheel worden genomen, verschillen van individuele beslissingen. De kwaliteit is daarmee hoger, maar ook veel tijdrovender.

Lees meer
Toekomstbestendig werken

Toekomstbestendig werken

Na ruim een jaar van hybride werken staan veel organisaties voor een grote uitdaging: het hybride werk toekomstbestendig maken. Want als de pandemie ons iets geleerd heeft: we werken niet meer hetzelfde als de mensen die begin 2020 vanuit huis gingen werken.

Lees meer
Adoptie van transformatie

Adoptie van transformatie

Transformatie poogt om de activiteiten van de organisatie met betrekking tot mensen, processen en technologie nauwer aan te laten sluiten op de bedrijfsstrategie. Het is vooral bedoeld om de organisatie toekomstbestendig te maken. Echter is het succes onlosmakelijk verbonden met mensen en de mate waarin dit geadopteerd wordt.

Lees meer
Actieve deelname

Actieve deelname

Bij iedere poging om zaken te veranderen zijn er mensen die winnen of verliezen ten opzichte van de bestaande staat van zaken. En daarbij zijn verliezers bereidt vele malen harder te vechten dan de potentiële winnaars. Dat maakt grootschalige hervormingen en veranderingen buitengewoon moeilijk te realiseren. De oplossing?

Lees meer

Jerry is Gastblogger voor o.a.:

Frankwatching logo

Frankwatching

Publiceert sinds 2004 nieuws en opinie over media, marketing en digitale trends. Werd in 2007 uitgeroepen tot “Best Dutch Weblog”. Elke maand lezen 400.000 unieke bezoekers de artikelen.

emerce

Al sinds 1998 hét multimediaal platform voor beslissers in digitale marketing, media en e-business in Nederland.
Met 300.000 dagelijkse bezoekers op de website.

nieuws.social

Het grootste informatieve portal dat draait om ‘nieuws’ en ‘social’. Het biedt een podium aan exclusieve experts met allen een eigen visie, ervaring en creatieve inzichten.

Sales

Gratis is een lastige geest om weer terug in de fles te stoppen

De Corona spanningen nemen af. Het bedrijfs- en sociale leven ...
Verder Lezen
/

Werkt een bonus?

Jarenlang ben ik actief geweest binnen de sales en binnen ...
Verder Lezen
/

Mijn meest persoonlijke blog

Het aantal ondernemers neemt ieder jaar toe. Ze schieten als ...
Verder Lezen
/

marketing

Geen winst zonder volharding

In deze veranderende tijden waar de aandachtspanne historisch laag is, ...
Verder Lezen
/

Commerciële monsters

Wat bijna iedere social media gebruiker je kan vertellen is ...
Verder Lezen
/

Meer marketing resultaat

Marketing is niet one-size-fits-all. Marketing en de daaruit voorvloeiende sales ...
Verder Lezen
/

strategie

De cruciale rol van gemeenten

Wie het coalitieakkoord bekijkt zal snel een rode draad herkennen. Er wordt ...
Verder Lezen
/

Een goede voorbereiding is het halve werk

Eind jaren ’80 werden uitvoeringstaken losgeweekt van ministeries en 10 ...
Verder Lezen
/

Een belangrijk proces bij besluitvorming

Voor bedrijven overheden en instanties is besluitvorming erg belangrijk, maar ...
Verder Lezen
/

structuur

Hoe ondernemers zichzelf voor de gek houden

“Dat heb ik al geprobeerd, dat werkt niet voor mijn ...
Verder Lezen
/

Waag jij de sprong of laat je angst regeren

“Ik ben geen verkoper, het past niet bij mij” Het ...
Verder Lezen
/

Ben jij de baas over je tijd

Tijd is het enige wat je maar één keer kan ...
Verder Lezen
/

events

The Next Web 2018 [event]

THE NEXT WEB 2018 TNW is het grootste Tech event van Europa. Tienduizenden bezoekers komen vanuit de hele wereld naar ...
Verder Lezen
/
Aan het laden...

gastblogs

Hoe je je salespage makkelijk verklooit – en 15 tips om dat te voorkomen

Het is tijd voor weer een waardevol gastartikel van Peter Post, Copywriter. Tijdens zijn regelmatig verschijnende blogs neemt hij jou mee ...
Verder Lezen
/ Gastblog

Hoe je een pakkende titel schrijft waardoor je meer volgers krijgt (en meer betalende klanten)

Het is tijd voor eerste waardevolle gastartikel van Peter Post, Copywriter. Tijdens zijn regelmatig verschijnende blogs neemt hij jou mee ...
Verder Lezen
/ Gastblog

Met Jerry samenwerken?

Bestel hier:

Homepage

Archief

contact

+31 (0)6 48 95 29 04
jerry@jerryvanstaveren.nl