Selecteer een pagina
Versneld implementeren

Versneld implementeren

Hoe goed de nieuwste software, werkwijze of aanpak ook is de implementatie wordt een probleem als er geen adoptie of acceptatie is door de toekomstige gebruikers. Draagvlak is essentieel voor het succes van iedere implementatie. De implementatiesnelweg ligt vol met...
Adoptie versnellen

Adoptie versnellen

Een succesvolle implementatie slaat een brug tussen techniek en de waarde voor de (eind)gebruiker. En draagt daarmee zorg voor adoptie en het succesvol laten verlopen van de gewenste bedrijfstransformatie.  In de praktijk laat dit echter te wensen over en blijft de...
Participatie vormgeven

Participatie vormgeven

Gemeenten, organisaties en overheden beseffen steeds meer dat een sterke invulling van participatie om continue aandacht vraagt, om flexibiliteit en om échte co-creatie. Met de huidige ontwikkelingen, zowel maatschappelijk als politiek, verandert er veel in het...
Met groepen besluiten nemen

Met groepen besluiten nemen

Wat bepaalt de kwaliteit van een groepsoordeel? En vooral; wat leidt tot een kwalitatief besluit? Wanneer grote groepen mensen samen komen om tot besluitvorming te komen zijn er een aantal factoren die de kwaliteit van het besluit beïnvloeden. Je zou kunnen stellen...