Met het oog op de toekomst

Met het oog op de toekomst

De economische vooruitzichten zijn matig. De Rabobank verwacht een economische groei van circa 1,1%. Schaarste van materialen, personeelstekorten en stijgende prijzen zijn de belangrijkste oorzaken van de rem op groei. Na een recordhoogte van 11,6% vorig jaar zal de...
Versneld implementeren

Versneld implementeren

Hoe goed de nieuwste software, werkwijze of aanpak ook is de implementatie wordt een probleem als er geen adoptie of acceptatie is door de toekomstige gebruikers. Draagvlak is essentieel voor het succes van iedere implementatie. De implementatiesnelweg ligt vol met...
Adoptie versnellen

Adoptie versnellen

Een succesvolle implementatie slaat een brug tussen techniek en de waarde voor de (eind)gebruiker. En draagt daarmee zorg voor adoptie en het succesvol laten verlopen van de gewenste bedrijfstransformatie.  In de praktijk laat dit echter te wensen over en blijft de...
Participatie vormgeven

Participatie vormgeven

Gemeenten, organisaties en overheden beseffen steeds meer dat een sterke invulling van participatie om continue aandacht vraagt, om flexibiliteit en om échte co-creatie. Met de huidige ontwikkelingen, zowel maatschappelijk als politiek, verandert er veel in het...