Opdrachten & opdrachtgevers

Overzicht
^
Jun '24 tot jul'24

Landelijk congres

Rol: Begeleiden sessies

In totaal 3 sessies begeleiden rond het voorkomen van verplichte zorg

^
Jun '24 tot jun'24

Risico analyse

Rol: Begeleiden sessie

Het begeleiden van een risico analyse sessie voor het Nederlands Forensisch Instituur

^
jan '24 tot apr'24

Competentieprofiel

Rol: Begeleiden sessies

In totaal 4 sessies begeleiden rond het competentieprofiel voor de professional van de toekomst

^
aug '23 tot feb'24

Risico- en impact analysen

Rol: Begeleiden sessies

In totaal 3 sessies begeleiden rond een risico’- en impactanalyse voor defensie

^
sep '23 tot jan'24

Herziening  onderwijsresultatenmodel VO

Rol: Begeleiden sessies

In totaal 3 sessies begeleiden rond de herziening van het onderwijs resultatenmodel VO

^
Aug '23 tot Sep '23

Klimaattafels Den Haag

Rol: Begeleiden sessies

In totaal 4 klimaattafels begeleiden t.b.v. het klimaatakkoord ‘Den Haag klimaatneutraal in 2030’

^
Nov '22 tot heden

National Risk Assessment
Witwassen

Rol: Begeleiden sessies

In totaal 3 expert bijeenkomsten begeleiden t.b.v. risicoanalysen in opdracht van het ministerie van justitie 

^
Nov '22 tot heden

National Risk Assessment
Terrorismefinanciering

Rol: Begeleiden sessies

In totaal 3 expert bijeenkomsten begeleiden t.b.v. risicoanalysen in opdracht van het ministerie van justitie 

^
mei '23 tot aug '23

Visie kwaliteit op geestelijke gezondheidszorg

Rol: Begeleiden sessies

In totaal 6 bijeenkomsten begeleiden met stakeholders t.b.v. de visie van kwaliteit op GGZ

^
mrt '22 tot aug '23

National Risk assessment
Corruptiedreigingen Mainports

Rol: Begeleiden sessies

In totaal 7 bijeenkomsten begeleiden t.b.v. risicoanalysen in opdracht van het ministerie van justitie in samenwerking met RAND

^
Jan'23 tot Juli '23

Zinvolle daginvulling

Rol: Begeleiden sessies

Verschillende bijeenkomsten en stakeholdersessies begeleiden t.b.v. het met aanbieders samenstellen van een nieuw zorgaanbod ter vervanging van WMO licht

^
Mei '23 tot Juli '23

Regio Deal 5e tranche

Rol: Begeleiden sessies

Verschillende bijeenkomsten begeleiden t.b.v. de regiodeal 

^
maart '22 tot juli '23

National Risk assessment
Weerbaarheid

Rol: Begeleiden sessies

In totaal 3 bijeenkomsten begeleiden t.b.v. risicoanalysen rond de weerbaarheid in opdracht van het ministerie van justitie in samenwerking met RAND

^
januari '23

Evaluatie contract

Rol: Voorzitter en moderator sessies

4 bijeenkomsten op locatie voorzitten m.b.t. de contractuele samenwerking van Rijkswaterstaat met Zware Bergers

^
Juni tot december '22

Procesoptimalisaties

Rol: Begeleiden sessies

in totaal 9 live en online bijeenkomsten begeleiden t.b.v. procesoptimalisaties op het gebied van jobcoaching

^
december '22

Risk assessments

Rol: Begeleiden sessies

Verschillende live bijeenkomsten begeleiden t.b.v. risico’- impact en stakeholderanalysen

^
januari '23

Directiesessie

Rol: Begeleiden sessie

Het begeleiden van de directiesessie m.b.t. de ontwikkeling van een kwaliteitslabel Onderwijs met Dr. McDaniel (SCOLIX)

^
September '22

Stakeholdersessie

Rol: Moderator Stakeholdersessies

Ten behoeve van de versnelde PAW aanvraag het volledige stakeholdersveld van de provincie NOF in kaart brengen

^
augustus '22

Directiesessie

Rol: Begeleiden sessie

Het begeleiden van de directiesessie m.b.t. de maatschappelijke positie van het onderwijsbestuur met Dr. McDaniel (SCOLIX)

^
jan '22 tot augustus '22

Burgertop

Rol: Begeleiden en Faciliteren sessies

Het begeleiden van de burgertop en 15 wijkgesprekken over de cruciale onderwerpen scholing, werk en wonen

^
sep '21 tot heden

Participatie

Rol: Begeleiden en Faciliteren sessies

Verschillende sessies begeleiden en moderaten om Participatie vorm te geven binnen Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam

^
mei '22

Directiesessie

Rol: Faciliteren sessie

Het faciliteren van de Regionaal overleg acute zorg over 4 thema’s met de directie en RvB van verschillende zorginstellingen.

^
sep '21 tot aug '22

Missie & Visie

Rol: Begeleiden en Faciliteren sessies

Het begeleiden en faciliteren van verschillende sessies zoals bijv.  stakeholdersessies m.b.t. visieontwikkeling.

^
sep '21 tot jan '22

Energietransitie

Rol: Begeleiden sessies

Het begeleiden van verschillende sessies met betrekking tot investeringswaardige locaties t.b.v. de energietransitie.

^
okt '21 tot dec '21

Omgevingswet

Rol: Begeleiden sessies

In samenwerking met Antea in opdracht van Rijkswaterstaat expertgroep sessies begeleiden m.b.t. de toepasbaarheid van de omgevingswet bij verondieping.

^
okt '21 tot nov '21

Onderwijshuisvesting

Rol: Begeleiden sessie

In samenwerking met de gemeente Utrecht en directie van verschillende scholen het begeleiden van expertgroepsessies m.b.t. de strategische onderwijshuisvesting in de regio.

blik achter de schermen

Evaluatie 
RWS, Nederland

Communicatie Masterclass
Nationale Nederlanden, Amsterdam

Wijkgesprekken
NPRZ, Rotterdam

Participatie
SO – Gemeente Rotterdam

Klimaattafels
Gemeente Den Haag

Procesoptimalisaties
UWV, Utrecht

Burgertop 
AHOY, Rotterdam

Regionaal Overleg Acute Zorg 
AZNN, Groningen

Zelfsturing & Lean implementatie
ANWB, Den Haag

Missie & Visie
Doktersdienst Groningen

Versnellingskamer Omgevingswet
Antea Group, Online

Implementatie Digital Strategy
ABN Amro, Square Noord

Blik achter de schermen

Evaluatie 
RWS, Nederland

Klimaattafels
Gemeente Den Haag

Communicatie Masterclass
Nationale Nederlanden, Amsterdam

Implementatie Digital Strategy
ABN Amro, Square Noord

Zelfsturing & Lean implementatie
ANWB, Den Haag

Participatie
SO – Gemeente Rotterdam

Procesoptimalisaties
UWV, Utrecht

CORE-BUSINESS

VERSNELLINGSKAMER

Vrijwel alle onderdelen van de (publieke) bedrijfsvoering zijn gedigitaliseerd. Toch komen groepen nog altijd via de traditionele, klassieke meeting tot beeldvorming, oordeelsvorming en beleids- en besluitvorming. Dat kan anders: sneller en effectiever

Met de Versnellingskamer brengt u alle stakeholders in beeld en betrekt u deze optimaal bij het beleids- en besluitvormingsproces.

De Versnellingskamermethode is uitermate geschikt voor complexe vraagstukken waarin meerdere personen of organisaties een belang hebben. 

U neemt alle stakeholders mee in één of meerdere Versnellingskamers en versnelt langs deze weg uw beleids- en besluitvorming. 

Voorbeelden van onderwerpen waarmee we actief zijn:

  • Energietransitie
  • Participatie
  • Risico analyse
  • Stakeholder analyse

Hierbij gaat het vaak om gefragmenteerde vraagstukken met onderlinge verbanden die dus ook alleen in samenhang zijn op te lossen. Dit betekent vrijwel altijd de betrokkenheid van meerdere stakeholders en organisaties. 

Een belangrijk voordeel van de Versnellingskamer is de uitgebreide rapportagefaciliteit in Word of Excel. Hierdoor is de data uit Versnellingskamers direct beschikbaar voor bestuurders, managers, beleidsmakers en deelnemers.   

MAAK EEN AFSPRAAK met spilter