Selecteer een pagina

Opdrachten & opdrachtgevers

Overzicht
^
Juni '22 tot heden

Procesoptimalisaties

Rol: Begeleiden sessies

Verschillende live en online bijeenkomsten begeleiden t.b.v. procesoptimalisaties

^
September '22

Stakeholdersessie

Rol: Moderator Stakeholdersessies

Ten behoeve van de versnelde PAW aanvraag het volledige stakeholdersveld in kaart brengen

^
augustus '22

Directiesessie

Rol: Begeleiden sessie

Het begeleiden van de directiesessie m.b.t. de maatschappelijke positie van het onderwijsbestuur met Dr. McDaniel (SCOLIX)

^
mei '22

Directiesessie

Rol: Faciliteren sessie

Het faciliteren van de Regionaal overleg acute zorg over 4 thema’s met de directie en RvB van verschillende zorginstellingen.

^
jan '22 tot augustus '22

Burgertop

Rol: Begeleiden en Faciliteren sessies

Het begeleiden van de burgertop en 15 wijkgesprekken over de cruciale onderwerpen scholing, werk en wonen

^
sep '21 tot heden

Participatie

Rol: Begeleiden en Faciliteren sessies

Verschillende sessies begeleiden en moderaten om Participatie vorm te geven binnen Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam

^
sep '21 tot aug '22

Missie & Visie

Rol: Begeleiden en Faciliteren sessies

Het begeleiden en faciliteren van verschillende sessies zoals bijv.  stakeholdersessies m.b.t. visieontwikkeling.

^
sep '21 tot jan '22

Energietransitie

Rol: Begeleiden sessies

Het begeleiden van verschillende sessies met betrekking tot investeringswaardige locaties t.b.v. de energietransitie.

^
okt '21 tot dec '21

Omgevingswet

Rol: Begeleiden sessies

In samenwerking met Antea in opdracht van Rijkswaterstaat expertgroep sessies begeleiden m.b.t. de toepasbaarheid van de omgevingswet bij verondieping.

^
okt '21 tot dec '21

Bestemmingsplan

Rol: Begeleiden sessies

Het begeleiden van verschillende sessies m.b.t. de bestemming van een stuk grond op de golfresidentie.

^
okt '21 tot nov '21

Onderwijshuisvesting

Rol: Begeleiden sessie

In samenwerking met de gemeente Utrecht en directie van verschillende scholen het begeleiden van expertgroepsessies m.b.t. de strategische onderwijshuisvesting in de regio.

blik achter de schermen

Communicatie Masterclass
Nationale Nederlanden, Amsterdam

Implementatie Digital Strategy
ABN Amro, Square Noord

Participatie
SO – Gemeente Rotterdam

Procesoptimalisaties
UWV, Utrecht

Burgertop 
AHOY, Rotterdam

Regionaal Overleg Acute Zorg 
AZNN, Groningen

Zelfsturing & Lean implementatie
ANWB, Den Haag

Wijkgesprekken
NPRZ, Rotterdam

Missie & Visie
Doktersdienst Groningen

Versnellingskamer Omgevingswet
Antea Group, Online

Blik achter de schermen

Participatie
SO – Gemeente Rotterdam

Regionaal Overleg Acute Zorg
AZNN, Groningen

Procesoptimalisaties
UWV, Utrecht

Wijkgesprekken
NPRZ, Rotterdam

Burgertop 
AHOY, Rotterdam

Communicatie Masterclass
Nationale Nederlanden, Amsterdam

Implementatie Digital Strategy
ABN Amro, Square Noord

Zelfsturing & Lean implementatie
ANWB, Den Haag

CORE-BUSINESS

VERSNELLINGSKAMER

Vrijwel alle onderdelen van de (publieke) bedrijfsvoering zijn gedigitaliseerd. Toch komen groepen nog altijd via de traditionele, klassieke meeting tot beeldvorming, oordeelsvorming en beleids- en besluitvorming. Dat kan anders: sneller en effectiever

Met de Versnellingskamer brengt u alle stakeholders in beeld en betrekt u deze optimaal bij het beleids- en besluitvormingsproces.

De Versnellingskamermethode is uitermate geschikt voor complexe vraagstukken waarin meerdere personen of organisaties een belang hebben. 

U neemt alle stakeholders mee in één of meerdere Versnellingskamers en versnelt langs deze weg uw beleids- en besluitvorming. 

Voorbeelden van onderwerpen waarmee we actief zijn:

  • Energietransitie
  • Participatie
  • Risico analyse
  • Stakeholder analyse

Hierbij gaat het vaak om gefragmenteerde vraagstukken met onderlinge verbanden die dus ook alleen in samenhang zijn op te lossen. Dit betekent vrijwel altijd de betrokkenheid van meerdere stakeholders en organisaties. 

Een belangrijk voordeel van de Versnellingskamer is de uitgebreide rapportagefaciliteit in Word of Excel. Hierdoor is de data uit Versnellingskamers direct beschikbaar voor bestuurders, managers, beleidsmakers en deelnemers.   

VERSNELLINGSKAMER

PLANNEN, Faciliteren & ANALYSEREN

——————————————-

We plaatsen uw vraagstuk in bredere context en bepalen we wanneer de opdracht geslaagd is. De hoofdvraag wordt ontleed in deelvragen; de deelvraagstukken worden vertaald naar sessievragen.

De inzet van het GDSS is daarij het belangrijkste instrument in onze Versnellingskamer-methodiek. Het Group Decision Support System wordt gebruikt om informatie op te halen, te verrijken, te classificeren en analyseren. 

Consultancy

Faciliteren, begeleiden & uitvoeren

——————————————-

Met onze kennis, ervaring en slagkracht zijn wij in staat om complexe vraagstukken aan te pakken middels het inzetten van de versnellingskamer METHODIEK & INTERNE begeleiding door onze professionals te borgen binnen de organisatie. 

Onze mensen zijn bij uitstek instaat om deze processen in kaart te brengen en vervolgens instaat om de vertaalslag te maken naar de praktijk.  De PROFESSIONELE BEGELEIDING ZORGT VOOR BORGING in uw organisatie te begeleiden.

STAKEHOLDER ANALYSE

Faciliteren & ANALYSEREN

——————————————-

De Factor-C omgevingsanalyse is onderdeel van de communicatieleidraad, die vaak ingezet wordt door gemeenten, provincies en Rijksoverheid voor complexe vraagstukken, met grote belangen. 

Met onze software is deze aanpak ook voor het grotere publiek beschikbaar en kan een groep online en op interactieve wijze het gewenste resultaat van een project of programma koppelen aan de omgeving en de benodigde actoren. 

MAAK EEN AFSPRAAK

Markerkant 13-88, 1314 AN Almere

Bevindt zich in: Element Offices Almere