jerry van staveren

business consultant

jerry van staveren

business consultant

Antwoorden op de complexe vragen van vandaag
en klaar voor de uitdagingen van morgen

Jerry van Staveren & Spilter helpen organisities richting hun doelstellingen, versnellen aantoonbaar processen en zorgen voor gedragen veranderingen via de volgende elementen:

k

Krachtige GDSS software

Met het Spilter Group Decision Support Systeem ontleed, structureer en modelleer je vraagstukken. Het biedt de gelegenheid alle aspecten te overwegen, tot rake inzichten te komen en doeltreffende oplossingen te realiseren. 

Stakeholder analyse

Complexe vraagstukken hebben dezelfde rode draad: de betrokkenheid van meerdere stakeholders en organisaties, onduidelijkheid van doel en middelen, conflicterende belangen, inhoudelijk complexe materie en tijdsdruk.

Participatie

Participatie vraagt om omgevingsbewust werken, kennis van menselijk gedrag, omgang met een wereld die complex is en besef dat maatschappelijke belangen soms boven wetenschappelijke uitkomsten gaan. Participatie is een proces, het is vooral geen doel op zich.

g

Proces optimalisatie

Om processen aantoonbaar te versnellen maken we gebruik van een methodiek genaamd ‘de Versnellingskamer’. Hiermee wordt in korte tijd op gestructureerde wijze data verzameld, inzicht vergaard en vervolgstappen samengesteld die direct uitvoerbaar zijn.

Proces begeleiding

Met de combinatie van kennis en daadkracht zijn we in staat om complexe vraagstukken 
doeltreffend en daadkrachting aan te pakken. Dit doen we door intern de processen te begeleiden en te optimaliseren. in Een maatwerk oplossing. 

Rapportages

Een belangrijk voordeel van de methodiek die we toepassen is de uitgebreide rapportagefaciliteit in Word of Excel. Het legt alle stappen in het proces digitaal vast. Hierdoor is de data snel beschikbaar voor bestuurders, beleidsmakers en deelnemers.   

ministeries werken met onze Spilter methodiek bij grote projecten

bedrijven zetten de Spilter methode succesvol in

projecten en processen zijn ermee in versnelling gebracht

Stakeholders in kaart gebracht met de stakeholder analyse

een wereld die continu versneld vraagt een
oplossing die versnelling in zijn dna heeft

 

Complexiteit als rode draad

Onze specialiteit is een methodiek waarbij we bijv. domeinexperts, ambtenaren, projectleiders en bestuurders begeleiden door een complex vraagstuk en deze in samenhang verder brengen via een reeks van stappen, die wij gezamenlijk ‘de versnellingskamer’ noemen. 

Voorbeelden van de vraagstukken zijn burgerparticipatie rondom de omgevingswet, de energietransitie, het inhoudelijk vaststellen van een corona-crisisorganisatie, het opstellen van een Human Capital Agenda en het realiseren van versnelde adoptie.

De rode draad binnen deze vraagstukken is telkens: de betrokkenheid van meerdere stakeholders en organisaties, onduidelijkheid van doel en middelen, conflicterende belangen, inhoudelijk complexe materie en tijdsdruk. de Versnellingskamer geeft in korte tijd concrete antwoorden op deze complexe vragen. 

waar heeft jerry al versnelling gebracht

f

Een technologie uit het militaire domein die is ontstaan vanwege de noodzaak van ‘first time right principe’ bij zeer complexe en impactvolle beslissingen.

f

Deze complexe technologie vertaald naar een gebruiksvriendelijk, intelligent SaaS platform, waarmee alle stappen digitaal zijn verankerd en het proces geheel transparant wordt doorlopen.

f

Bij uitstek geschikt voor programmamanagers, projectleiders en beleidsadviseurs die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van beleid, projecten en implementaties.

f

Maakt meningen realtime inzichtelijk in duidelijke grafieken waarmee processen interactief, inhoudelijk en effectief verlopen.

het belangrijkste instrument -Spilter GDSS-

GDSS is de belangrijkste tool tijdens deze processen en wordt ingezet om informatie op te halen, te verrijken, te classificeren en te analyseren.

Aan dit Group Decision Support Systems (GDSS) ligt een wetenschappelijke methode ten grondslag, die het licht zag in de jaren ’80 in de VS. tijdens omvangrijke overheidsprojecten ontstond de behoefte aan door technologie ondersteunde methoden om groepen -van verschillende organisaties en belangengroepen- te ondersteunen bij het doorgronden van complexe problematiek. 

Stakeholders meekrijgen in verandering

Stilstand staat vandaag de dag gelijk aan achteruitgang. Introducties van nieuwe producten, processen en systemen volgen elkaar in razend tempo op. Voor bestaande organisaties is het een enorme uitdaging om al deze veranderingen te absorberen en succesvol eigen te maken. Implementatie en adoptie is een vak apart.

ervaring wijst uit dat divers samengestelde groepen gemiddeld betere beslissingen nemen over zulke complexe en relatief onoverzichtelijke vraagstukken dan individuen. Tevens heeft de groepsgrootte invloed op de kwaliteit van de beslissing. De kans op tunnelvisie (groupthink) is kleiner bij grotere groepen; hierbij zijn namelijk meer kennis, visies en invalshoeken beschikbaar.

N

Maakt het mogelijk om met groepen van mensen complexere beslissingen te nemen, in minder tijd en met minder faalkosten.

N

Egaliseert het speelveld waardoor iedere deelnemer evenredig aan bod komt en ook de minder gangbare meningen worden gehoord.

N

Empowered mensen, boort hun kennis aan en hun input stelt je in staat om tijdig en efficiënt belangrijke beslissingen te nemen.

N

Kan volledig digitaal gehouden worden en werkt naadloos samen met MsTeams of Zoom. Creëert heldere rapportages in Microsoft Office extensies.

bekijk casestudies

Bewezen methode waarmee betrokkenheid en besluitvorming bij de juiste stakeholders ligt.
met meer draagvlak en directe toepasbaarheid in de organisatie

tevreden klanten

"Met zijn bekwame manier van bedrijfsvoering wist Jerry binnen een zeer korte tijd het respect en loyaliteit te verdienen in elke laag van het personeelsbestand van MediaMarkt. Als afdelingsleider rapporteerde ik direct aan Jerry, waarbij ik zeer veel van zijn positieve instelling en ervaring heb mogen leren. Met deze kwaliteiten heeft Jerry de rust bewaard in een turbulente tijd. Een les die ik geleerd heb, in het kader van prioriteiten stellen, is een les die nog dagelijks zijn waarde laat zien binnen een snel veranderende en soms hectische werkomgeving."

Sayna Bakhuizen, Customer Solutions Manager @ MediaMarkt Nederland

“We hebben Jerry gedurende een lopende opdracht laten instromen, wat al een uitdaging is. Daarmee begon Jerry om verschillende interne oorzaken gevoelsmatig al met een 1-0 achterstand. Dat heeft hem er niet van weerhouden om vol enthousiasme deze opdracht aan te nemen. En met succes! In zijn werkgebied is men erg tevreden over zijn werkzaamheden en de samenwerking. En hij heeft niet bepaald de makkelijkste stakeholders. Groot compliment hoe hij van de 1-0 achterstand naar een 0-2 voorsprong is gegaan.”

Linda de Jong, Retail Personal Banking @ ABN Amro

“Uit tactisch oogpunt hebben wij Jerry ingeschakeld. Twee aparte BV’s moeten samen 1 één zelfsturend team worden en dan moet je als directeur van één van de B.V.’s niet zelf voor de groep gaan staan. De sessie die door Jerry gegeven werd was erg goed. Persoonlijk heb ik het erg naar mijn zin gehad tijdens de sessie en dat de 2 groepen nu zeer gemotiveerd zijn en vooral kansen zien is heel positief. Ik zou Jerry dan ook van harte aanbevelen.”

Boudewijn van der Veld, Commercieel directeur @ Rhenus Fresh B.V.

“Met veel plezier kijk ik terug op de Lean introductie sessies begeleid door Jerry. Hoe geweldig is het dan ook, dat we de resultaten van deze Lean Experience nu verder in ons team mogen uitbreiden. Ik ervaar het als een geweldige kans dat mijn collega’s en ik bij de ANWB nu ook de Green Belt training mogen gaan volgen. Ik kijk er vol vertrouwen naar uit.”

Vera Hilbrink, accounting & process specialist @ ANWB

bekend van

recente blog artikelen

Met het oog op de toekomst

Met het oog op de toekomst

In een wereld die continu verandert, is meebewegen essentieel. Ook in het bedrijfsleven is om die reden technologie absoluut een must. Maar bedrijven die echt het verschil maken, houden scherp oog voor de mens in al deze technologische ontwikkelingen. Zij zetten technologische innovatie niet in om mensen te vervangen, maar om hen vrij te maken voor belangrijke werkzaamheden. Als software werk uit handen neemt en tijd bespaart, zijn de mensen inzetbaar bij andere belangrijke taken.

Lees meer
Lean en agile transities versnellen

Lean en agile transities versnellen

De opkomst van Agile en Lean transities in zowel publieke- als private sectoren toont aan dat traditionele, hiërarchische structuren niet meer voldoen aan de eisen van een snel veranderende omgeving. De behoefte aan flexibiliteit, klantgerichtheid, efficiëntie en innovatie heeft geleid tot de brede introductie van dit type methodologieën en werkvormen. Dit biedt een manier om beter in te spelen op de veranderende behoeften en uitdagingen van deze tijden.

Lees meer
Jerry van Staveren – Consultant

Jerry van Staveren – Consultant

Jerry van Staveren is een ervaren consultant met meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van change-management, risicobeoordelingen en veranderprojecten waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor participatie en groepsdynamiek.

Lees meer

bedrijfsgegevens

KVK : 63727439

IBAN : NL41 KNAB 0740 7824 44

BTW : NL212058526B01

Marijkestraat 15 1141 EX Monnickendam