Klimaattafels Den Haag

Op weg naar ‘Den Haag klimaatneutraal in 2030’ wordt dit najaar een Haags Klimaatakkoord gemaakt. De gemeente Den Haag organiseerde hiervoor in samenwerking met Schuttelaar & partners en Spilter vier klimaattafels met professionals, waarbij iedere tafel een eigen thema had: Duurzame leefomgeving, Circulaire economie, Duurzame mobiliteit en Energietransitie.

De gemeente Den Haag startte op 30 augustus de Haagse klimaattafels. Tijdens deze bijeenkomsten bespraken we met bedrijven, belangenorganisaties en kennisinstellingen wat partijen al ondernemen en stelden we vast wat nodig én mogelijk is om de stad schoner, mooier en leefbaarder te maken. Welke kansen liggen er en welke maatregelen om te versnellen zijn nodig?   

De versnellingskamer is een door ons ontworpen methode om in groepen van zeer diverse samenstelling snel, creatief en effectief tot inzicht en besluiten te komen. Onze versnellingskamers worden voor uiteenlopende doelen ingezet en brengen initiatiefnemers, stakeholders en experts zodanig bijeen dat op een efficiënte, gestructureerde en creatieve wijze kennis, opinies en belangen leiden tot degelijke besluiten die draagvlak genieten. De methode wordt door de Spilter Group Decision Support Software ondersteund dat wereldwijd tot de leading systemen behoort. 

In een Versnellingskamer versterken digitaal en analoog elkaar. De software laat meningsverschillen realtime zien waardoor echt op inhoud wordt gediscussieerd. De opgehaalde input kan eenvoudig worden gepresenteerd om de gezamenlijke meningen te peilen.

De klimaattafels werden ingericht op vier thema’s: 

 • 30 augustus – circulaire economie  
 • 1 september – duurzame mobiliteit 
 • 4 september – duurzame leefomgeving/klimaatadaptatie  
 • 6 september – energietransitie

Met deze onderwerpen werden per bijeenkomst twee sub-sessies vormgegeven waarin deelnemers in groepjes  met de verschillende onderwerpen aan de slag gingen. Alle input werd daarbij verzameld op basis van iedere individuele deelnemer binnen ons GDSS systeem. 

De uitkomsten van deze vier bijeenkomsten worden verzameld en gebundeld in een eindrapportage welke zal bijdragen aan het Haagse Klimaat akkoord.

Opdrachtgever

Gemeente Den haag

Deelnemers

bedrijven, belangenorganisaties en kennisinstellingen en gemeenten.

  foto’s achter de schermen

  Nationale Nederlanden

  Een interactieve Masterclass leiden over communicatie om de feedback te optimaliseren binnen IT project teams

  anwb

  praktijkgerichte workshops begeleiden over het werken via Lean principes en continu verbeteren

  abn amro

  Fulltime project voor ABN Amro als Coach & consultant en
  participeren in diverse veranderprojecten.

  MAAK EEN AFSPRAAK

  Markerkant 13-88, 1314 AN Almere

  Bevindt zich in: Element Offices Almere