National Risk Assesment Witwassen en terrorisme financiering

Spilter & Jerry van Staveren zijn gevraagd bij te dragen aan DE NATIONAL RISK ASSESSMENTS ROND TERRORISMEFINANCIERING EN WITWASSEN. hET Doel van deze National Risk AssessmentS (NRA) ZIJN het actualiseren van de eerder geïdentificeerde risico’s op terrorismefinanciering EN WITWASSEN met de grootste potentiële impact en van de ‘weerbaarheid’ van het beleidsinstrumentarium gericht op de preventie en bestrijding van terrorismefinanciering EN WITWASSEN in Nederland.

Bij ‘weerbaarheid’ gaat het om de werking van het beleidsinstrumentarium, waarbij geldt: hoe hoger de weerbaarheid, hoe beter de risico’s worden tegengegaan. Beide worden vervolgens tegen elkaar afgezet, hetgeen uitmondt in een overzicht en duiding van de Resterende Potentiële Impact (RPI) van de grootste risico’s.

Het Nederlandse beleid ter preventie en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering is gebaseerd op de aanbevelingen door de Financial Action Task Force (FATF) en regelgeving van de Europese Unie. Na een methoden- en dataverkenning heeft het WODC zowel in 2017 als in 2019/2020 een NRA Witwassen en een NRA Terrorismefinanciering uitgevoerd voor het Europese deel van Nederland (o.a. H.C.J. van der Veen, L.F. Heuts, National Risk Assessment Witwassen 2019, WODC Cahiers 2020-11; en H.C.J. van der Veen en L.F. Heuts, National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2019, WODC Cahiers 2020-12). Het onderzoek brengt voor iedere dreiging de dreigingen met de grootste potentiële impact op het terrein van terrorismefinanciering en witwassen in kaart via het Spilter GDSS. Dezelfde systematiek, die ook word toegepast bij de National Risk Assessments voor o.a. corruptiedreigingen mainports en weerbaarheid nationale veiligheid, wordt toegepast.

het ministerie van Financiën (Directie Financiële Markten) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) hebben het WODC gevraagd om een derde NRA Witwassen (projectnummer 3350) en een derde NRA Terrorismefinanciering voor Europees Nederland uit te voeren.

Opdrachtgever

Wetenschappelijk onderzoek – en documentatiecentrum 

pROJECTNUMMER
3350 & 3352

Deelnemers

vakinhoudelijke experts

blik achter de schermen

national risk assesment

vOOR HET en WODC het ‘NATIONAL RISK ASSESSMENT’ BEGELEIDEN ROND weerbaarheid nationale veiligheid

national risk assessment

VOOR HET WODC EN RAND het ‘NATIONAL RISK ASSESSMENTS’ BEGELEIDEN ROND CORRUPTIEdreigingen van de mainports

gemeente den haag

voor de gemeente den haag 4 klimaattafels begeleiden rond energietransitie en klimaatadaptatie

MAAK EEN AFSPRAAK

Markerkant 13-88, 1314 AN Almere

Bevindt zich in: Element Offices Almere