National Risk Assesment Corruptiedreigingen

Spilter & Jerry van Staveren zijn gevraagd bij te dragen aan het onderzoek naar risico’s op corruptie in Nederland en weerbaarheid van het instrumentarium. De aandacht voor ondermijnende criminaliteit is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Er zijn daarbij signalen dat corrupte ambtenaren worden gebruikt door criminele netwerken om verschillende vormen van criminaliteit te kunnen plegen bij vitale infrastructuur, zoals de luchthaven Schiphol en de Rotterdamse haven.  Een overkoepelend beeld van corruptierisico’s en beschikbare effectieve beleidsinstrumenten om deze dreigingen tegen te gaan ontbreekt echter.

Het onderzoek brengt voor ieder van de belangrijkste mainports van Nederland, de luchthaven Schiphol en de Rotterdamse haven, de vijf dreigingen met de grootste potentiële impact op het terrein van corruptie in kaart via het Spilter GDSS. Dezelfde systematiek, die ook word toegepast bij de National Risk Assessments voor o.a. witwassen en terrorismefinanciering, wordt toegepast.

n 7 bijeenkomsten worden per mainport vijf corruptiedreigingen met de grootste potentiële impact gedetailleerd uitgewerkt. De minder ernstige dreigingen worden beknopt weergegeven. 

Per mainport worden vervolgens de nog niet gesignaleerde corruptiedreigingen beschreven die in de nabije toekomst mogelijk actueel gaan worden en wordt nagegaan welke aanvullende beleidsinstrumenten een wezenlijke bijdrage kunnen leveren in de nadere preventie of repressie van ambtelijke of niet-ambtelijke corruptie in de mainports die in dit onderzoek centraal staan.

Tot slot wordt nagegaan of er aanwijzingen zijn voor het optreden van een waterbedeffect, waarbij weerbaar anti-corruptiebeleid in een mainport leidt tot verplaatsing van corruptiedreigingen naar een kleinere zeehaven of luchthaven met minder weerbaar beleid.  

Opdrachtgever

Wetenschappelijk onderzoek – en documentatiecentrum & rand

projectnummer
3219

Deelnemers

methodologische experts

blik achter de schermen

national risk assesment

vOOR HET WODC het ‘NATIONAL RISK ASSESSMENTS’ BEGELEIDEN ROND terrorismefinanciering
en witwassen

national risk assessment

VOOR HET WODC EN RAND het ‘NATIONAL RISK ASSESSMENTS’ BEGELEIDEN ROND de weerbaarheid nationale veiligheid

rijkswaterstaat

als voorzitter en moderator optreden tijdens de evaluatie met 33 contractanten in 4 regio’s binnen Nederland

MAAK EEN AFSPRAAK

Markerkant 13-88, 1314 AN Almere

Bevindt zich in: Element Offices Almere