National Risk Assesment WEERBAARHEID

Spilter & Jerry van Staveren zijn gevraagd bij te dragen aan DE NATIONAL RISK ASSESSMENTS ROND WEERBAARHEID. 

De Nationale Veiligheid Strategie (NVS) biedt inzicht in de te beschermen nationale veiligheidsbelangen, de wijze waarop en de mate waarin deze belangen worden bedreigd en de wijze waarop deze dreigingen of risico’s worden tegengegaan. De NVS wordt periodiek geactualiseerd en wordt in 2022, vanwege een groeiende internationale component binnen belangrijke dreigingen voor de Nederlandse nationale veiligheid, vervangen door de Rijksbrede Veiligheidsstrategie (RbVs). Binnen RbVs blijft Weerbaarheid een centraal element. Ook in de National Risk Assessments (NRA’s) voor witwassen en terrorismefinanciering is weerbaarheid een kernbegrip (H.C.J. van der Veen, L.F. Heuts)

De methodologie uit de NRA’s kan bruikbare input vormen om te komen tot een maat voor weerbaarheid tegen de dreigingen en risico’s voor de nationale veiligheid. 

Dit onderzoek dient een methode op te leveren die kan worden ingezet om de (mate van) weerbaarheid te bepalen van de actuele en toekomstige dreigingen en risico’s voor de nationale veiligheid (uit de NVS/RbVs). De methode dient voldoende generiek/flexibel zij voor het meten het volledige spectrum dat de dreigingen en risico’s op het gebied van de nationale veiligheid bestrijkt, zoals vastgelegd in de rijksbrede risicoanalyse. Vervolgens wordt de nieuw ontwikkelde methode in de praktijk uitgetest op de risico’s voor de nationale veiligheid die het Analistennetwerk Nationale Veiligheid (ANV) heeft vastgesteld in haar rijksbrede risicoanalyse, ten behoeve van de RbVs.

Daarbij ligt het voor de hand om net als het ANV bij het vaststellen van de rijksbrede risicoanalyse gebruik te maken van expertgroepen/expertmeetings. 

Opdrachtgever

Wetenschappelijk onderzoek – en documentatiecentrum EN RAND

pROJECTNUMMER
3290

Deelnemers

methodologische experts

blik achter de schermen

national risk assesment

vOOR HET WODC het ‘NATIONAL RISK ASSESSMENTS’ BEGELEIDEN ROND terrorismefinanciering
en witwassen

national risk assessment

VOOR HET WODC EN RAND het ‘NATIONAL RISK ASSESSMENTS’ BEGELEIDEN ROND CORRUPTIEdreigingen van de mainports

rijkswaterstaat

als voorzitter en moderator optreden tijdens de evaluatie met 33 contractanten in 4 regio’s binnen Nederland

MAAK EEN AFSPRAAK

Markerkant 13-88, 1314 AN Almere

Bevindt zich in: Element Offices Almere