Evaluatie zware berging (Rws)

De netwerkdienst Incidentmanagement (nwd IM), onderdeel van Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement (RWS VWM) liet in januari ’23 een evaluatie plaatsvinden in vier bijeenkomsten in de 4 verschillende regio’s, met 33 contractueel afgesloten bergers die alle bergingen in Nederland uitvoeren van Zware voertuigen (>3.500kg). Spilter is gevraagd om als voorzitter en moderator op te treden tijdens deze sessies en de meningen van de deelnemende partijen te vangen in ons Spilter GDSS systeem

Deze evaluatie focust zich op de tevredenheid onder bergers i.v.m. in 2022 nieuw samengestelde samenwerking en met name op de gewenste aanpassingen m.b.t. praktische uitvoerbaarheid, aanpassingen in het  inkoopkader en contract (CMV) om de onderlinge samenwerking naar nog meer tevredenheid en efficiency te laten verlopen

In 3 rondes brachten de 33 bergers gewenste verbeteringen binnen de huidige samenwerking in kaart, maken ze de formulering scherper en scoren zij deze ideeën om prioriteit aan te brengen. Dit doen zij zowel binnen de kaders van de huidige samenwerking, alsmede de factoren die buiten de samenwerking spelen die invloed hebben op het gezamenlijke proces en uitvoering. 

Brainstormen over mogelijke verbeteringen deden we via vier versnellingskamersessies in Nijmegen, Zwolle, Rotterdam en Haarlem met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen. De eerste ronde ging over de persoonlijke ervaringen van de bergers in de nieuwe samenstelling, de tweede ronde brachten de deelnemers verbeteringen in, voor zowel het proces binnen de huidige samenwerking als de factoren die buiten de samenwerking spelen. Gedurende de derde ronde werden deze verbeteringen plenair besproken, desgewenst geherformuleerd of aangevuld. In de vierde en laatste ronde werden de verbeter ideeën -binnen en buiten het contract- gescoord waardoor er een rangorde ontstond op basis van de individuele mening van iedere deelnemer.

Een versnellingskamer is een alternatief voor de meer traditionele focusgroep, waaraan meer deelnemers kunnen meedoen en waarbij de input deels digitaal wordt ingevoerd door de deelnemers. Dit zorgt voor een gelijkwaardigere inbreng van alle deelnemers en leidt bovendien tot een rijkere output. Versnellingskamers zijn vooral geschikt voor complexe onderwerpen met veel betrokken partijen. Aan de vier versnellingskamers deden in totaal 33 zware bergers in wisselende bezetting mee. 

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat (RWS)

Deelnemers

Projectteam RWS en alle 33 contractanten van Zware Berging in wisselende samenstelling uit alle 4 regio’s in Nederland. 

  foto’s achter de schermen

  Nationale Nederlanden

  Een interactieve Masterclass leiden over communicatie om de feedback te optimaliseren binnen IT project teams

  anwb

  praktijkgerichte workshops begeleiden over het werken via Lean principes en continu verbeteren

  abn amro

  Fulltime project voor ABN Amro als Coach & consultant en
  participeren in diverse veranderprojecten.

  MAAK EEN AFSPRAAK

  Markerkant 13-88, 1314 AN Almere

  Bevindt zich in: Element Offices Almere