Versneld implementeren

Versneld implementeren

Hoe goed de nieuwste software, werkwijze of aanpak ook is de implementatie wordt een probleem als er geen adoptie of acceptatie is door de toekomstige gebruikers. Draagvlak is essentieel voor het succes van iedere implementatie. De implementatiesnelweg ligt vol met...
Adoptie versnellen

Adoptie versnellen

Een succesvolle implementatie slaat een brug tussen techniek en de waarde voor de (eind)gebruiker. En draagt daarmee zorg voor adoptie en het succesvol laten verlopen van de gewenste bedrijfstransformatie.  In de praktijk laat dit echter te wensen over en blijft de...
Participatie vormgeven

Participatie vormgeven

Gemeenten, organisaties en overheden beseffen steeds meer dat een sterke invulling van participatie om continue aandacht vraagt, om flexibiliteit en om échte co-creatie. Met de huidige ontwikkelingen, zowel maatschappelijk als politiek, verandert er veel in het...
Bepaal het frame

Bepaal het frame

De meeste informatie die we op dagelijkse basis te verwerken krijgen is niet bepaald objectief maar juist op een specifieke manier geframed. De marketing, reclame’ en communicatiesector maken veel gebruik van deze aanpak.   Dan probeer je een boodschap in een...