De cruciale rol van gemeenten

De cruciale rol van gemeenten

Wie het coalitieakkoord bekijkt zal snel een rode draad herkennen. Er wordt al vrij snel een belangrijke rol duidelijk, die cruciaal is voor het bereiken van de doelstellingen. Zestien keer valt namelijk het woord gemeenten in het coalitieakkoord. Daarmee wordt...
Een goede voorbereiding is het halve werk

Een goede voorbereiding is het halve werk

Eind jaren ’80 werden uitvoeringstaken losgeweekt van ministeries en 10 jaar geleden werd het ziekenfonds afgeschaft en werd de zorgverzekering, berust op het principe van marktwerking, geïntroduceerd. De overtuiging was dat zulke scheiding van beleidsvorming en...
Een belangrijk proces bij besluitvorming

Een belangrijk proces bij besluitvorming

Voor bedrijven overheden en instanties is besluitvorming erg belangrijk, maar tegelijkertijd ook tijdrovend en ineffectief. Wil je tijdens de besluitvorming namelijk dat iedereen een stem krijgt of ligt de focus juist op snel resultaat halen? Want wanneer je met een...