Participtie | een leidraad voor de toekomst

participatie is een proces, het is geen doel. Bij een goede vormgeving krijgen de juiste mensen de juiste stem op het juiste moment. Er kan dan worden ingegrepen met de juiste ‘tone of voice’.  Juist ingestoken en uitgevoerde participatie levert begrip en draagvlak op voor het uiteindelijke besluit. Ook bij de mensen die het minder eens zijn met de inhoud van dat besluit.

“De ervaringen van meer dan 20 stadsontwikkeling projecten werden gebundeld binnen de Spilter omgeving over de as van participatie. De data die daaruit voort is gekomen is zeer waardevol en tevens een goed voorbeeld hoe je kunt leren van andere projecten”– Projectmanager gemeente Rotterdam

De wereld van participatie vraagt om omgevingsbewust werken, kennis van menselijk gedrag, omgang met een wereld die vaak volatiel en complex is en het besef dat maatschappelijke belangen soms boven wetenschappelijke uitkomsten gaan.

Wij zijn gevraagd dit proces te begeleiden, te faciliteren en concreet te maken door met de verschillende afdelingen binnen de gemeente rotterdam een leidraad te ontwikkelen.

Achtergrond

De afdeling Stadsontwikkeling wilde, naar aanleiding van een aantal voorvallen, een leidraad ontwikkelen om op een éénduidige wijze participatie binnen de gehele gemeente vorm te geven.

In samenwerking met Spilter is hiervoor een aanpak ontwikkeld die niet alleen het complete beeld heeft opgehaald van de huidige werkwijzen, de materialen die gebruikt werden en de verschillende wijzen waarop gecommuniceerd werd met burgers en bedrijven maar ook een nieuwe werkwijze heeft voortgebracht waardoor er een éénuidige lijn getrokken kon worden.

We zien dat gemeenten heel druk bezig zijn om hun participatie goed op orde te krijgen. De handboeken staan nog met natte inkt in de kast of het eerste incident of verandering van politiek bewustzijn dient zich aan. Het is dan heel belangrijk om snel te kunnen schakelen. Met de inzet van de Versnellingskamer verkorten we de beleidscyclus zodanig dat evaluatie een vast onderdeel is van het participatietraject. 

Een goede stakeholdersanalyse is een stap die vaak wordt overgeslagen. Een analyse die de impact van participatie op de interne organisatie én de beheersingsmogelijkheden daarvan identificeert en in kaart brengt. “We kennen onze pappenheimers wel”, “Deden we altijd al zo”, “Daar hebben we geen tijd voor”: met dit soort uitspraken worden we in onze projecten vaak geconfronteerd. Onze aanpak zorgt voor duidelijke lijnen en bewustwording bij beleidsmakers. 

De Versnellingskamer zorgt er voor dat –bij onverwachte gebeurtenissen in het project- snel geschakeld kan worden over de afdelingen heen. 

Opdrachtgever

Gemeente Rotterdam

Deelnemers

afdelingen stadsontwikkeling, 
vastgoed, projectontwikkeling en andere ambtenaren uit de regio die binding hebben met stadsontwikkeling op het onderwerp participatie en de omgevingswet.

Werkwijze

  • In kaart brengen van alle stakeholders
    via factor C methode
  • online enquete: wat betekent participatie voor jouw afdeling
  • Versnellingskamer 1 –in kaart brengen van 20 relevante participatie projecten binnen de gemeente rotterdam
  • Versnellingskamer 2 –verdieping van deze casuistiek naar een leidraad 
  • Eindsessie – Live versie met verbetervoorstellen

live eindsessie

foto’s achter de schermen

VISIE & STRATEGIE

MediaMarkt

Sales brainstorm

Mastermind

sales strategie

Hogeschool van Amsterdam

MAAK EEN AFSPRAAK

Markerkant 13-88, 1314 AN Almere

Bevindt zich in: Element Offices Almere