Selecteer een pagina

Het is geen geheim dat veel bedrijven worstelen met de uitvoering van de strategie. Onderzoek van McKinsey toonde aan dat 70% van verander inspanningen die betrekking hadden op strategie niet het gewenste resultaat opleverde. Grotendeels door weerstand van medewerkers en gebrek aan ondersteuning vanuit het management.

De financiële verliezen in o.a. manuren, investeringen en herstelwerkzaamheden zijn enorm. Daarom zijn veel organisaties op zoek naar effectievere methoden om nieuwe strategieën succesvol door te voeren.

Het belang van communicatie

Wanneer je met leidinggevenden in gesprek gaat over wat er precies voor een effectieve uitvoering van de strategie nodig is, benadrukken ze vaak het belang van goede ‘communicatie’.

Het idee is dat wanneer leiders (of het projectteam) de kunst van het communiceren onder de knie hebben de medewerking van de medewerkers in de organisatie gegarandeerd zou zijn. En daarbij alle weerstand of obstakels rond de nieuwe strategie grotendeels overwonnen.

Uiteraard is het hebben van een duidelijke (en vooral consistente) verander-boodschap essentieel tijdens de implementatie van de nieuwe strategie maar het gaat in de praktijk veel verder dan dat.

Er kunnen binnen de organisatie namelijk krachtige, onuitgesproken communicatie- en werkprocessen leven die de officiële retoriek rond de strategie tegenspreken of erger; tegenwerken.

Dit noemen ze ook wel de mores van het bedrijf. Deze bepaald voor een groot gedeelte ook de daaruit voortvloeiende bedrijfscultuur. En juist deze onuitgesproken en niet vastgelegde (bedrijfs-)regels maken veranderingen binnen organisaties bijzonder uitdagend.

Moresde ongeschreven of geschreven gedragsregels en rituelen die in een hechte gemeenschap gelden

Betrekken en documenteren

We weten dat wanneer mensen binnen de organisatie oprecht en vroegtijdig bij verandering worden betrokken de kans op slagen 30% groter is. En dat deze nieuwe strategie ook na de implementatie veel beter blijft kleven.

Leiders van vandaag moeten zich daarom goed realiseren dat de implementatie slechts de helft van de uitdaging is. Zeker wanneer het gaat om het verbeteren van prestaties door strategische veranderingen.

Factoren als macht, politiek en ongeschreven (gedrags-)regels spelen vaak een grote rol veranderprocessen. Deze vertragen, belemmeren of verhinderen een succesvolle implementatie.

Er moet dus geen sprake zijn van het eenzijdig zenden van een duidelijke veranderboodschap, maar juist van het voeren van een dialoog met alle betrokkenen binnen de organisatie.

Gedragen verandering begint en eindigt op de werkvloer.

contact

+31 (0)6 4895 2904
jerry@
jerryvanstaveren.nl

recente blog artikelen

Versneld implementeren

Versneld implementeren

Hoe goed de nieuwste software, werkwijze of aanpak ook is de implementatie wordt een probleem als er geen adoptie is door toekomstige gebruikers. Draagvlak is essentieel voor het succes van iedere implementatie. Veel projecten mislukken omdat medewerkers de hakken in het zand zetten.

Groepsbesluitvorming optimaliseren

Groepsbesluitvorming optimaliseren

Groepen kunnen gezamenlijk een enorme hoeveelheid informatie bezitten en begrijpen, verschillende ideeën of oplossingen verkennen en putten uit vele ervaringen. Groepsbeslissingen zijn participatief maar wel vaak onderhevig aan factoren zoals sociale invloed, groepsdruk en groepsdynamiek. Deze sociale elementen kunnen het proces veranderen waardoor de uitkomst beïnvloed wordt.

Adoptie versnellen

Adoptie versnellen

Transformatie wordt gedefinieerd als een initiatief vanuit de directie dat de manier waarop een organisatie werkt fundamenteel verandert. Het poogt om de activiteiten nauwer aan te laten sluiten op de bedrijfsstrategie. Een succesvolle implementatie slaat een brug tussen techniek en de mensen.