Selecteer een pagina

Het is geen geheim dat veel bedrijven worstelen met de uitvoering van de strategie. Onderzoek van McKinsey toonde aan dat 70% van verander inspanningen die betrekking hadden op strategie niet het gewenste resultaat opleverde. Grotendeels door weerstand van medewerkers en gebrek aan ondersteuning vanuit het management.

De financiële verliezen in o.a. manuren, investeringen en herstelwerkzaamheden zijn enorm. Daarom zijn veel organisaties op zoek naar effectievere methoden om nieuwe strategieën succesvol door te voeren.

Het belang van communicatie

Wanneer je met leidinggevenden in gesprek gaat over wat er precies voor een effectieve uitvoering van de strategie nodig is, benadrukken ze vaak het belang van goede ‘communicatie’.

Het idee is dat wanneer leiders (of het projectteam) de kunst van het communiceren onder de knie hebben de medewerking van de medewerkers in de organisatie gegarandeerd zou zijn. En daarbij alle weerstand of obstakels rond de nieuwe strategie grotendeels overwonnen.

Uiteraard is het hebben van een duidelijke (en vooral consistente) verander-boodschap essentieel tijdens de implementatie van de nieuwe strategie maar het gaat in de praktijk veel verder dan dat.

Er kunnen binnen de organisatie namelijk krachtige, onuitgesproken communicatie- en werkprocessen leven die de officiële retoriek rond de strategie tegenspreken of erger; tegenwerken.

Dit noemen ze ook wel de mores van het bedrijf. Deze bepaald voor een groot gedeelte ook de daaruit voortvloeiende bedrijfscultuur. En juist deze onuitgesproken en niet vastgelegde (bedrijfs-)regels maken veranderingen binnen organisaties bijzonder uitdagend.

Moresde ongeschreven of geschreven gedragsregels en rituelen die in een hechte gemeenschap gelden

Betrekken en documenteren

We weten dat wanneer mensen binnen de organisatie oprecht en vroegtijdig bij verandering worden betrokken de kans op slagen 30% groter is. En dat deze nieuwe strategie ook na de implementatie veel beter blijft kleven.

Leiders van vandaag moeten zich daarom goed realiseren dat de implementatie slechts de helft van de uitdaging is. Zeker wanneer het gaat om het verbeteren van prestaties door strategische veranderingen.

Factoren als macht, politiek en ongeschreven (gedrags-)regels spelen vaak een grote rol veranderprocessen. Deze vertragen, belemmeren of verhinderen een succesvolle implementatie.

Er moet dus geen sprake zijn van het eenzijdig zenden van een duidelijke veranderboodschap, maar juist van het voeren van een dialoog met alle betrokkenen binnen de organisatie.

Gedragen verandering begint en eindigt op de werkvloer.

contact

+31 (0)6 4895 2904
jerry@
jerryvanstaveren.nl

recente blog artikelen

Toekomstbestendig werken

Toekomstbestendig werken

Na ruim een jaar van hybride werken staan veel organisaties voor een grote uitdaging: het hybride werk toekomstbestendig maken. Want als de pandemie ons iets geleerd heeft: we werken niet meer hetzelfde als de mensen die begin 2020 vanuit huis gingen werken.

Adoptie van transformatie

Adoptie van transformatie

Transformatie poogt om de activiteiten van de organisatie met betrekking tot mensen, processen en technologie nauwer aan te laten sluiten op de bedrijfsstrategie. Het is vooral bedoeld om de organisatie toekomstbestendig te maken. Echter is het succes onlosmakelijk verbonden met mensen en de mate waarin dit geadopteerd wordt.

Actieve deelname

Actieve deelname

Bij iedere poging om zaken te veranderen zijn er mensen die winnen of verliezen ten opzichte van de bestaande staat van zaken. En daarbij zijn verliezers bereidt vele malen harder te vechten dan de potentiële winnaars. Dat maakt grootschalige hervormingen en veranderingen buitengewoon moeilijk te realiseren. De oplossing?