Selecteer een pagina
Versneld tot besluiten komen

Versneld tot besluiten komen

Groepsbesluitvorming is een participatief proces waarbij individuen gezamenlijk deelnemen aan het besluitvormingsproces. Zij analyseren gezamenlijk problemen of situaties, geven hun mening, overwegen alternatieven en kiezen in samenspraak voor de gepaste oplossing. In...
Toekomstbestendig werken

Toekomstbestendig werken

Afgelopen maand publiceerde Microsoft de resultaten van het jaarlijkse onderzoek ‘Work Trend Index’, dat direct inzicht geeft in hoe er gewerkt wordt en wat de behoeftes op de Nederlandse werkvloer zijn. Want als de pandemie ons één ding geleerd heeft: we werken niet...
Adoptie van transformatie

Adoptie van transformatie

Transformatie wordt gedefinieerd als een initiatief vanuit de directie dat de manier waarop een organisatie werkt fundamenteel verandert. Het poogt om de activiteiten van de organisatie met betrekking tot mensen, processen en technologie nauwer aan te laten sluiten op...
Actieve deelname

Actieve deelname

Bij iedere poging om zaken te hervormen of te veranderen zijn er mensen die winnen of verliezen ten opzichte van de ‘status quo’, van de bestaande staat van zaken. Daarbij zijn potentiële verliezers bereidt vele malen harder te vechten om te beschermen wat ze hebben,...