Selecteer een pagina

Veel mensen zitten barstensvol met ideeën.

Veel minder mensen hebben het juiste netwerk, werkinstelling of achtergrond om dit idee vervolgens te kunnen vertalen naar een concreet plan.

En nog minder mensen bezitten de executiekracht om dit plan vervolgens ook daadwerkelijk uit te voeren.

Mensen in je bedrijf hebben die goed zijn in de executie van een plan maakt hét verschil tussen dromen en zaken echt opleveren!

Dingen die werken en meerwaarde leveren voor jouw organisatie. En wellicht nog veel belangrijker: voor je klanten. 

Veel organisaties hebben last van het zogenoemde “Columbus-syndroom”: ze weten niet waar ze vandaan komen of waar ze naartoe willen. Ze blijven doen wat ze deden of doen maar wat en hopen op die manier hun bestemming te bereiken. Dit is meer ondernemen op hoop, dan ondernemen met een concrete doelstelling of duidelijk plan.

”Als je niet weet waar je heen gaat zal iedere weg je daar brengen”

Het onvermogen om ideeën om te zetten in bijv. nieuwe producten, diensten of strategieën in het tempo dat momenteel nodig is maakt organisaties kwetsbaar. Dat blijkt uit onderzoek van Cass Business School die de kloof onderzocht tussen het ontstaan van ideeën en de uitvoering van deze ideeën binnen organisaties.

Het rapport genaamd ‘Innovating in the Exponential Economy’ onthult dat er steeds meer behoefte is aan een cultuur binnen bedrijven waar meer risico genomen mag worden en waarin meer plaats is voor experimentatie.

Een cultuur waarin werknemers meer ondernemers zijn, dan slechts ‘werkbijen’ en waar snel knopen worden doorgehakt i.p.v. oeverloos vergadert over plannen die hoogstwaarschijnlijk toch nooit uitgevoerd zullen worden

De huidige situatie binnen het bedrijfsleven is er namelijk één waarin vooral ‘quick wins’ worden beloond in plaats van strategische initiatieven die bijdragen aan de lange termijn van bedrijven. Ondanks dat de laatstgenoemde over de hele gezien natuurlijk veel meer voordelen oplevert.

De huidige focus ligt bij veel bedrijven momenteel vooral op “veilig”. Op kleine nietszeggende initiatieven die snel uitgevoerd kunnen worden en snel iets opleveren maar die eigenlijk geen echte risico’s bevatten en geen daadwerkelijke ‘zoden aan de dijk zetten.  

Althans, niet voor de langdurige houdbaarheid van je bedrijf. Je blijft als bedrijf dan in veel gevallen doen wat je al deed en wordt daarmee in de huidige tijden steeds minder relevant.

Stappen vooruit zetten

Als bedrijf is het ook lastig om je te focussen op de langere termijn en je niet te laten verleiden door die ‘quick wins’. Maar vergis je niet, de markt veranderd in razend tempo en wat vandaag relevant lijkt kan morgen alweer gedateerd zijn.

Vraag je daarom als manager af: op welke kernactiviteiten moeten wij ons vooral focussen om meer succes op de lange termijn te behalen? En wellicht nog veel belangrijker: ‘Welk van onze inspanningen leveren te weinig op en moeten wij per direct mee stoppen?’

 ‘Ervaring is de naam die we onze fouten geven”– Oscar Wilde

Vooral dat laatste element is iets waar veel organisaties mee worstelen. Als mens vinden wij het namelijk enorm lastig om dingen los te laten of af te stoten. Zeker als dit ons veel tijd of geld heeft gekost of wanneer het in het verleden al wat omzet heeft opgeleverd.

Maar door te stoppen met dingen die op termijn niets (of niet genoeg) opleveren houdt je weer tijd over om nieuwe initiatieven in het leven te roepen en dus te experimenteren. En ja, dat kan eng aanvoelen. Zeker omdat we bang zijn om fouten te maken.

Maar wat het eerder genoemde onderzoek ook laat zien is dat veel zakelijke beslissingen omkeerbaar zijn en dat het nadelig kan zijn om te wachten tot ideeën volledig uitgewerkt zijn voordat met de uitvoering ervan begonnen wordt.

De onvoorspelbaarheid en snelheid waarmee verandering momenteel plaatsvindt leidt ertoe dat organisaties zekerheid willen voordat zij zich volledig inzetten voor nieuwe ideeën. Maar die zekerheid bestaat in deze tijden niet en het gebrek aan innovatie leidt er juist toe dat deze organisaties op termijn steeds minder relevant worden. 

Het is juist zaak om in deze tijden als organisatie flexibel genoeg te zijn om snel plannen uit te voeren (die tussentijds aangepast kunnen worden aan veranderende prioriteiten) in plaats van te wachten op een volledig ontwikkeld plan. En dit vervolgens op schaal uit willen rollen.

Gerelateerd: Leuker werken in de huidige tijden en Lean Introductie

De toekomst is lastig te voorspellen en veel nieuwe ideeën worden al voorbijgestreefd voordat ze geïmplementeerd zijn. Vooral de verschuiving naar digitaal heeft organisaties gedwongen anders na te denken over de manier waarop zij georganiseerd zijn, hoe ze tot ideeën komen en hoe zij deze ideeën opleveren of meten.

Veel traditionele systemen zoals die voor risicobeheer zijn dan ook niet meer geschikt voor moderne verandering en staan daarmee ongewild innovatie en succes in de weg. De meetbaarheid zou namelijk mee moeten veranderen met de strategie. En zich niet uitsluitend beperken tot zaken als geld en tijd.

Onderzoek toont daarbij aan dat de combinatie van leiderschap, cultuur en technologie binnen organisaties ideeën op de gewenste snelheid tot werkelijkheid laat komen.

Een bedrijfsplan moet in de huidige zakenwereld dan ook aanpasbaar zijn aan de veranderende marktomstandigheden. Lange termijn succes is alleen mogelijk met een bedrijfscultuur waarin innovatie gedragen wordt, waar mensen weten hoe zij kunnen bijdragen en een duidelijk beeld hebben van wat zij moeten leveren.

Het behalen van solide bedrijfsresultaten vereist dan ook een innovatieve manier van denken en de mogelijkheid om deze ideeën snel om te zetten in actie.

De executiekracht van een organisatie is daarom in deze tijden leidend voor succes.

contact

+31 (0)6 4895 2904
jerry@
jerryvanstaveren.nl