Selecteer een pagina

Welke organisatie heeft als doel gesteld om de meest agile organisatie van de wereld te worden? Of om het meest lean bedrijf op aarde te zijn?

Er wordt naar mijn weten ook geen prijs uitgereikt voor het bedrijf met het best ingevulde CRM systeem en het hoogst gerecenseerde managementsysteem maakt je niet overnacht ineens wél succesvol.

Wat ik hiermee bedoel; De tools bepalen het succes niet. En toch blijven veel bedrijven hun heil in de fonkelende en vaak nieuwe tools zoeken.

Het is geen geheim; Organisaties staan onder steeds meer druk van klanten, medewerkers, aandeelhouders en de markt om te vernieuwen en sneller op te leveren. Dit wordt vaak gedreven door technologische ontwikkelingen, nieuwe businessmodellen en de rijzende vraag naar snelheid, transparantie en flexibele organisatievormen.

De onvoorspelbaarheid en het tempo waarmee de werkomgeving verandert vraagt om vernieuwingen. Maar vergis je niet.

Het gaat namelijk niet alleen meer om het implementeren van nieuwe werkwijzen, tools, processen of technologieën, maar vooral om het ontdekken van nieuwe manieren van kijken, denken en met elkaar omgaan.

Toch ligt de focus vaak op die nieuwe tool of dat baanbrekende nieuwe systeem.

Maar werken met deze nieuwe ‘tools’ betekent niet automatisch dat je succesvol zal zijn.

De harde realiteit

Als we om ons heen kijken zien we veel bedrijven veranderingen doormaken. Ze zijn vaak nieuwe manieren van werken aan het doorvoeren en nieuwe systemen aan het gebruiken. Zo doorlopen veel bedrijven momenteel exact de stappen die nodig zijn om agile te gaan werken of hangen ze het kantoor vol kanban borden om alles succesvol te gaan implementeren.

Ze zorgen ervoor dat alle rollen, gebeurtenissen en artefacten aanwezig zijn en vertellen vervolgens het leiderschap dat het raamwerk met succes is geïmplementeerd.

Tijd om de resultaten te oogsten

Maar de harde realiteit is, er gebeurt…

Niets …

En nu?

Frustratie bouwt op, het leiderschap raakt gestrest en hardop wordt er afgevraagd “misschien was het allemaal toch een grote fout … “

De eerste reactie is dan vaak om de controle terug te pakken, om te gaan micro-managen, commando’s te geven, extra vergaderingen in te lassen en met scherpere KPI’s te gaan werken. Je ziet vaak ook het inbouwen van nieuwe hiërarchische lagen in de bedrijfsstructuur, nieuwe dashboards en zelfs teams die worden geherstructureerd op een manier uit het verleden, die toen wel succesvol was geweest. Maar even eerlijk hé…

F*ck scrum, agile of lean!

En f*ck de CRM systemen, procesoptimalisaties en andere tools. 

Het zijn namelijk geen magische toverstokjes die als donderslag bij heldere hemel ineens alle problemen en uitdagingen voor je oplossen.

Dezelfde uitdagingen blijven namelijk nog steeds bestaan. Het gevecht om de juiste weg te vinden, de strijd om alle medewerkers samen te laten werken. De uitdaging om de gewenste prestaties te leveren. De struggle om leiders te creëren in plaats van managers.

“Het gaat niet om de technologie maar om de business problemen die je daarmee kunt oplossen” – EY

Maar die tools of dat nieuwe systeem zijn niet die magische transporter uit ‘Star Trek’ die je in een oogwenk naar het doel of jouw gewenste plaats van bestemming gaat sturen.

De mensen in jouw organisatie zijn er namelijk niet om een raamwerk, tool of systeem te laten werken, Ze zijn er om het werk te verrichten, om klanten tevreden te stellen en het systeem (of die tools) vóór zich te laten werken.

De tools gaan je namelijk niet het succes brengen. Het zijn juist de mensen in jouw organisatie die je het succes gaan brengen!

Het is daarom belangrijk om te gaan uitzoeken wat werkt en wat niet werkt. Om te groeien, te experimenteren en vanuit het oogpunt van jouw klanten en medewerkers te leren wat het beste voor jullie werkt.

 

contact

+31 (0)6 4895 2904
jerry@
jerryvanstaveren.nl

recente blog artikelen

Toekomstbestendig werken

Toekomstbestendig werken

Na ruim een jaar van hybride werken staan veel organisaties voor een grote uitdaging: het hybride werk toekomstbestendig maken. Want als de pandemie ons iets geleerd heeft: we werken niet meer hetzelfde als de mensen die begin 2020 vanuit huis gingen werken.

Adoptie van transformatie

Adoptie van transformatie

Transformatie poogt om de activiteiten van de organisatie met betrekking tot mensen, processen en technologie nauwer aan te laten sluiten op de bedrijfsstrategie. Het is vooral bedoeld om de organisatie toekomstbestendig te maken. Echter is het succes onlosmakelijk verbonden met mensen en de mate waarin dit geadopteerd wordt.

Actieve deelname

Actieve deelname

Bij iedere poging om zaken te veranderen zijn er mensen die winnen of verliezen ten opzichte van de bestaande staat van zaken. En daarbij zijn verliezers bereidt vele malen harder te vechten dan de potentiële winnaars. Dat maakt grootschalige hervormingen en veranderingen buitengewoon moeilijk te realiseren. De oplossing?