Er wordt nergens binnen het bedrijfsleven zoveel geld verspild als aan niet-afgeronde projecten en veranderingen. De oorzaak hiervan is vaak simpelweg tijd.

Gemiddeld genomen duurt het 62 ononderbroken dagen voordat een verandering onderdeel is van het systeem of de nieuwe manier van werken.

Het is dus veilig om te stellen dat verandering tijd kost. Tijd die binnen het bedrijfsleven nou eenmaal schaars is.

De omgeving van een organisatie is altijd onderhevig aan verandering. Soms met impact op strategisch niveau maar altijd met impact op het tactisch- of operationeel niveau.

Zo’n verandering kan bestaan uit wijzigingen in de markt, nieuwe kansen/bedreigingen, technologische vooruitgang, veranderde wet- en regelgeving of het feit dat je interne knelpunten wilt oplossen. Organisaties staan dan ook onder steeds meer druk van de markt, klanten, medewerkers, en andere stakeholders om te veranderen. Om zich voortdurend te ontwikkelen of te vernieuwen.

De onvoorspelbaarheid en snelheid waarmee de omgeving tegenwoordig verandert vraagt dan ook om snelheid en verandervermogen. Echter, zoals lean leert draait het allereerst om kwaliteit en als de kwaliteit onder controle is kan er pas aan de snelheid gesleuteld worden. 

Oprecht de tijd nemen voor de gewenste veranderingen is iets dat tegenstrijdig voelt maar echter wel noodzakelijk is.

‘Verandering is de enige constante’ Heraclitus

Wanneer je een goedlopend bedrijf hebt is het logisch dat je het als eigenaar, manager of directeur razend druk hebt. Vaak staat je agenda vol met afspraken, ben je een soort vraagbaak voor het personeel en ben je eigenlijk continue bezig om de interne bedrijfsbrandjes te blussen.

Waar haal je dan de tijd vandaan om zaken te veranderen?

De klokt tikt

Wanneer we het hebben over verandering dan hebben we het in essentie over het installeren van nieuwe gewoontes. En wat blijkt uit onderzoek? Een nieuwe gewoonte duurzaam installeren kost gemiddeld 62 werkdagen.

En ja, bij sommige mensen lukt het al na 3 weken om de verandering succesvol onderdeel te maken van hun werkwijze, maar bij anderen lukt dat echt pas na 4 maanden.

Mensen zijn in essentie namelijk gewoontedieren en het is lastig om een aangeleerde gewoonten te doorbreken en duurzaam te veranderen. Zeker wanneer je 10 jaar lang op een bepaalde manier hebt gewerkt. Het wordt dan een enorme uitdaging om die manier van werken in slechts 4 maanden te veranderen.

Zeker wanneer daar te weinig tijd voor wordt genomen.

Gerelateerd: https://jerryvanstaveren.nl/geen-tijd-om-te-rouwen/

Tijd kost geld

Daarnaast wordt er door de kosten die veranderingen met zich meebrengen vaak weinig tijd genomen om oprecht duurzaam te veranderen. Een terechte en typische Hollandse vraag is dan ook vaak: “wat kost verandermanagement project gemiddeld?”. En gelukkig is daar onderzoek over beschikbaar.

Volgens het Prosci Benchmarking Report van 2012 (ISBN 978-1-930885-59-2) zijn de kosten voor verandermanagement ongeveer € 100.000 als de verandering betrekking heeft op 100 medewerkers. Datzelfde rapport zegt dat ruwweg 18% van het totale projectbudget wordt besteed aan verandermanagement. Dat is uiteraard een flinke kostenpost en als het dan niet snel genoeg gaat zie je dat de leiding vaak op andere gebieden kosten probeert te besparen om dit bedrag te dekken.

Een wisseling in personeel komt dan vaker voor dan je zou denken.

Maar als de leiding binnen een organisatie of de politieke verantwoordelijken intern te snel wisselen dan mislukt cultuurverandering. Verandering kost nou eenmaal tijd en degene met de langste adem wint.

Verandering vraagt een lange adem

Je hoort medewerkers dan ook vaak dingen zeggen in de trend van: “Jij blijft maar een jaar, dan ben je weer weg. Dat overleven wij wel.” En het ergste is; dat klopt vaak ook.

Daarom is het ook vaak lastig om medewerkers die al langere tijd voor een bedrijf werken, en een bepaalde manier van werken hebben aangeleerd, te veranderen. Ze weten daarnaast vaak al uit ervaring dat de mensen die over de jaren zijn binnen gehaald om veranderingen door te voeren vaak net zo snel weer verdwijnen.

Daarom is consistentie binnen ieder verandertraject een absolute randvoorwaarde.

Mensen hebben tijd nodig

Forbes meldt dat 70% van de transformaties mislukt. Waarom? Omdat veel leiders vooral gefocust zijn op technologie, tools en processen en daarbij de menselijke kant, namelijk de medewerkers, negeren de juiste aandacht te geven.

Leiders gaan vaak niet verder dan een generieke visie voor de aanpak van de transformatie, zonder daarbij eerst een overtuigende visie voor de toekomst te formuleren of de dringende reden voor verandering kraakhelder te maken. Zonder deze visie, noodzaak of dringende reden krijg je de rest van de mensen vaak niet mee.

Geef verandering de ruimte. En vooral de tijd die het verdiend. 

contact

+31 (0)6 4895 2904
jerry@
jerryvanstaveren.nl