Selecteer een pagina


Out of the box denken….

Het is iets dat je vaak te horen krijgt als ondernemer: “Durf out of the box te denken”

In de praktijk is dat vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Het is nogal een ongrijpbaar begrip want hoe denk je outside the box?

Wanneer je dezelfde werkzaamheden al tijden uitvoert, in dezelfde cirkel van mensen beweegt en gewend & comfortabel bent heb je veelal dezelfde ideeën. Je zit dan enigszins opgesloten in een vast patroon en komt daarin eigenlijk steeds tot dezelfde inzichten. Het is dan lastig om daarvan los te komen en “out of the box” te denken.

Maar hoe doe je dat dan wel?

Er zijn een aantal manieren om wel tot de gewenste inzichten te komen. Het is wel belangrijk om als eerste stap een concreet doel te schetsen. Je moet een doel hebben om op te schieten en naar toe te werken.

Je moet het doel dan zien als een filter.

Vraag je dan doorlopend af of de stap die je wil zetten en de zaken waar jij je mee bezig houdt helpen om dat einddoel te bereiken. Daardoor verplicht jij jezelf al om te stoppen met de zaken die op korte termijn belangrijk lijken maar niet bijdragen aan de lange termijn visie, namelijk het uiteindelijke doel. 

Pak hierin dus altijd de langere termijn mee en verdwaal niet in de korte termijn zaken.  Dit geeft je alvast meer ruimte en tijd om creatief na te gaan denken.

Ga naar de diepere lagen.

Een aanpak die erg goed werkt om creatief te denken en dus uit het vaste stramien te treden is thinking time. Dat is een techniek die ontwikkeld is door Keith Cunningham, de mentor van o.a. Robert Kiyosaki  (schrijver van bestseller rich dad poor dad).

Door deze techniek verplicht jij jezelf namelijk om diep te graven en de creatieve sappen te laten vloeien. Vaak blijven we als ondernemers te veel aan de oppervlakte en gaan we niet “diep” genoeg.

Maar hoe gaat ‘thinking time’ in zijn werk?

Stap 1. Pak pen en papier en zoek een rustige plek op waar je minimaal een halfuur ongestoord en prettig kunt schrijven en neem deze tijd ook echt ervoor.
Stap 2. Schakel alle afleiding uit, zoals laptops, telefoons etc.
Stap 3. Stel jezelf één strategische vraag waar je op dat moment mee zit. Bijvoorbeeld “hoe kan ik meer klanten bereiken?” of “waarom zouden potentiële klanten voor mij moeten kiezen?”
Stap 4. Noteer jouw antwoorden op deze vraag & dwing jezelf om antwoorden te blijven geven. Je moet tenslotte het halfuur dat je ervoor genomen hebt vullen
Stap 5. Als het halfuur voorbij is evalueer je wat je hebt genoteerd.

Je zal ervaren dat de eerste antwoorden altijd de antwoorden zijn die ‘top of mind’ liggen maar dat je daarna veel creatiever moest zijn om antwoorden te kunnen geven. Dit is het verborgen goud en komt vaak veel beter tot de essentie van wat je wil overbrengen. Je gaat op dat moment naar een diepere laag toe.

Durf ook een stap terug te zetten en het niet langer vanuit jouw positie te bekijken, maar vanaf een (potentiële) klant zijn positie. Durf hier ook in door te denken.

  • Wat is het voordeel van jouw product/dienstverlening?
  • Waarom is dat een voordeel?
  • Welke pijn of knelpunt bij die klant neemt het weg?
  • Is dat de meest praktische en prettige manier om die pijn of dat knelpunt weg te halen?

Als ondernemer zijn we goed op de hoogte van ons product of onze dienstverlening, we zitten daar tenslotte dag in dag uit IN. Hierdoor nemen we het helaas te vaak voor lief dat de specificaties van onze producten duidelijk genoeg zijn voor iemand die ons voor het eerst tegenkomt. In de praktijk werkt dit helaas anders.

Als we bijvoorbeeld een salespage of presentatie maken omtrent onze dienstverlening zijn we geneigd te communiceren in: “Je ontvangt een stappenplan” maar wat is het voordeel van dit stappenplan?

Dat is bijvoorbeeld dat jouw klanten daarmee weten welke stappen ze moeten zetten. Maar wat is het voordeel daarvan? De diepere laag erachter is dat je onzekerheid weg haalt, stappen met bewezen resultaat zet, en je klant vertrouwen biedt.

Die laag is vele malen effectiever om te communiceren omdat je hier ook veel meer de emotie gaat aanspreken, maar vaak laten we dit na omdat we niet “diep” genoeg gaan.

Een goed voorbeeld uit de praktijk hiervan is het verhaal van Marty Cooper.  Hij werkte in de jaren ’70 bij een onderzoeksteam dat als opdracht kreeg om de eerste autotelefoon te creëren. Marty realiseerde zich echter dat we met de telefoon niet in contact wilden komen met plaatsen, zoals huizen, kantoren of auto’s maar juist met mensen.

Hij week af van de originele opdracht en in 1973 ontwikkelde hij toen de eerste mobiele telefoon, zodat je in contact kon komen met de persoon die je wilde spreken zonder dat ze hiervoor op een specifieke plek hoefde te zijn.

Momenteel heeft iedereen wel een mobiele telefoon en deze is bijkant onmisbaar geworden in onze huidige samenleving.

Moet je dus voorstellen als hij simpelweg de opdracht had uitgevoerd die hij had gekregen en niet had stil gestaan bij de werkelijke behoefte van de klanten. En daarin niet dieper had durven doordenken…

Daag jezelf dus uit om naar de diepere lagen toe te gaan en strategisch door te denken als het om je business gaat.


Succes

Bonus