Selecteer een pagina

Wat is het voordeel om met jou samen te werken? Waarom zouden mensen dat moeten doen?

Welke pijn neem je weg of welk plezier ervaren jouw klanten met jouw product of dienstverlening? Welke vraag vanuit jouw doelgroep vul jij in?

Heb je daar wel eens goed bij stil gestaan & is het je kraakhelder wat dat precies is? Kun je die antwoorden in één zin, zonder er diep over na te hoeven denken?

Voor veel ondernemers blijkt dit in de praktijk namelijk een grote uitdaging. Ze zijn hun business ooit begonnen met een bepaalde visie voor ogen, maar zijn daarin vaak de doelgroep en de wensen daarvan vergeten. Ze hebben hun business uitsluitend vanuit eigen standpunt vormgegeven en zijn daarbij de mogelijke wensen van de klanten vergeten of hebben daar simpelweg niet bij stil gestaan.

De vraag “wat doe je en wat hebben jouw klanten daaraan?” blijkt daardoor een lastige. In veel gevallen is het stil na het stellen van die vraag, of wordt er een tsunami aan informatie losgelaten, maar kom je niet tot de essentie, tot de kern, met de antwoorden die gegeven worden.

Wat is het voordeel?

Om jouw product of dienst te kunnen verkopen moet de beoogde waarde groter zijn dan de pijn van investering. Dat wil zeggen dat de prijs hierin van secundair belang moet zijn voor jouw potentiële klant wanneer hij/zij hoort wat ze allemaal voor die prijs “krijgen/ontvangen”.

“wanneer je aanbod het probleem oplost,  zal de prijs niet langer het bezwaar zijn” – Grant Cardone

Als het gaat om het positioneren van ons product of dienst kiezen we er vaak voor om aan de oppervlakte te blijven. We gunnen onszelf simpelweg de tijd en ruimte niet om naar de diepere lagen toe te gaan waar de beoogde waarde voor jouw potentiële klant ligt.

Graaf dieper

Om de beoogde waarde te vergroten voor jouw potentiële klant moet je altijd naar de emotionele laag toe gaan. Ons brein is ruwweg te verdelen in twee kanten, de emotionele en de analytische kant. Ons emotionele brein is daarin bepalend voor alle beslissingen die we in ons leven nemen.

Dat wil dus effectief zeggen dat wanneer de emotie ontbreekt (in dit geval het voordeel voor de klant vanuit zijn/haar perceptie) zal er dus geen beslissing worden genomen en zal de klant niet overgaan tot aankoop.

Wees dus niet bang om dieper te graven naar de emotionele laag toe als het gaat om jouw product of dienst. Stel jezelf de vraag; Wat is de benefit, of nog beter: Wat is de benefit van die benefit van jouw product of dienst voor jouw klant? Dat is waar de connectie voor jouw klant ligt en dat is wat jouw boodschap aan de buitenwereld moet zijn!

Omdat wij als ondernemers al een “emotionele” band met ons product of onze dienst hebben (het is tenslotte van ons) zijn we al snel geneigd om uitsluitend de specificaties te delen van onze dienstverlening of product. Daar ligt echter niet de connectie of de waarde voor jouw volger.

Je kan dat vergelijken met wanneer je bijvoorbeeld een boek koopt. Het voordeel voor jouw klant is niet dat hij/zij een boek ontvangt als tegenprestatie voor de investering, maar juist dat hij/zij kennis op gaat doen met de informatie uit dat boek. Kennis waardoor hij/zij bijvoorbeeld beter in het leven komt te staan, betere beslissingen kan maken of meer rust zal ervaren. Na het lezen/consumeren van het boek verliest “het boek” tenslotte ook zijn waarde.

Toch maken veel ondernemers nog de fout door uitsluitend het boek als voordeel of benefit te benoemen. Ga juist naar de benefit en de diepere emotionele laag toe, dat is waar de connectie met jouw potentiële klanten ligt

Succes


Mijn marketing tips kan je HIER downloaden