Selecteer een pagina

De omgeving van een organisatie is altijd onderhevig aan verandering. Soms met impact op strategisch niveau maar altijd met impact op het tactisch- of operationeel-niveau.

Bedrijfsinnovatie is dan ook een belangrijk onderdeel van de groei en levensvatbaarheid van een organisatie. Zonder innovatie kan de verkoop namelijk stagneren of kunnen (potentiële) klanten interesse verliezen.  

Om ervoor te zorgen dat je bedrijf relevant blijft en jouw klanten geboeid, is het toevoegen van nieuwe producten, werkwijzen of diensten noodzakelijk. En daarmee speelt changemanagement een cruciale rol in deze snel veranderende tijden.

Bedrijfsinnovatie is enorm belangrijk. Innovatie stelt bedrijven in staat om de trends in de branche bij te houden. En die trends worden in essentie bepaald door de klantverwachtingen uit die branche en de vraag of jouw producten (of diensten) de pijnpunten van die klanten oplost.

4 soorten veranderingen

Er zijn 4 soorten van organisatieveranderingen te onderscheiden: operationele veranderingen, strategische veranderingen, culturele veranderingen en politieke veranderingen:

1. Operationele veranderingen hebben te maken met de manier waarop bestaande taken in een organisatie worden uitgevoerd.

2. Strategische veranderingen met de richting die de organisatie op gaat.

3. Culturele veranderingen met de filosofie die er binnen een organisatie heerst en;

4. Politieke veranderingen hebben invloed op de bezetting van het personeel in de organisatie (Lorenzi & Riley, 2000).

Casestudies - Jerry van Staveren

De rol van verandermanagement (changemanagement)

Verandermanagement is de managementvorm die zich bezighoudt met veranderen van de structuur, cultuur en werkwijze binnen organisaties. Verandermanagement richt zich daarbij voornamelijk op het ‘hoe’ van veranderen. Oftewel, hoe kunnen we individuen voorbereiden, begeleiden en ondersteunen om veranderingen binnen de organisatie succesvol te laten zijn?

Sociologisch onderzoek naar organisatieveranderingen stelt dat deze het gevolg zijn van veranderingen in de samenleving als externe omgeving (Greenwood & Hinings, 1996).

Een organisatieverandering is het proces van een organisatie die zich van de ene staat naar een andere staat beweegt.
– Quattrone & Hopper, 2001

Er kunnen 3 dimensies worden onderscheiden als het aankomt op organisatieverandering, namelijk: inhoud, context en proces (Armenakis & Bedeian, 1999; Pettigrew & Whipp, 1991).

  • Inhoud staat voor het ‘wat’
  • Context voor het ‘waar’ en;
  • Proces voor het ‘hoe’ van de verandering

Het wat, waar en hoe van een verandering is voor elk veranderingsproces anders en moeten daarom voor elke situatie opnieuw op elkaar zijn afgestemd en met elkaar zijn geïntegreerd om de verandering succesvol te laten verlopen.

Vanuit economisch perspectief gezien is organisatieverandering een proces dat zich constant herhaalt en als doel heeft te overleven, succesvol te zijn en een competitief voordeel ten opzichte van de concurrent te behalen. (Pettigrew & Whipp, 1991).

Veel mensen zien ‘verandering’ als een containerbegrip en dat maakt een inhoudelijke definitie lastig. ‘Verandering’ is gerelateerd aan zaken als ‘organisatie ontwikkeling’, ‘innoveren’ en ‘implementeren’. En deze associaties kloppen allemaal.

Bij verandering gaat het namelijk om het varen van een nieuwe koers. Met als doel te overleven, succesvol te zijn en een competitief voordeel ten opzichte van de concurrent te behalen.

 

contact

+31 (0)6 4895 2904
jerry@
jerryvanstaveren.nl

recente blog artikelen

Toekomstbestendig werken

Toekomstbestendig werken

Na ruim een jaar van hybride werken staan veel organisaties voor een grote uitdaging: het hybride werk toekomstbestendig maken. Want als de pandemie ons iets geleerd heeft: we werken niet meer hetzelfde als de mensen die begin 2020 vanuit huis gingen werken.

Adoptie van transformatie

Adoptie van transformatie

Transformatie poogt om de activiteiten van de organisatie met betrekking tot mensen, processen en technologie nauwer aan te laten sluiten op de bedrijfsstrategie. Het is vooral bedoeld om de organisatie toekomstbestendig te maken. Echter is het succes onlosmakelijk verbonden met mensen en de mate waarin dit geadopteerd wordt.

Actieve deelname

Actieve deelname

Bij iedere poging om zaken te veranderen zijn er mensen die winnen of verliezen ten opzichte van de bestaande staat van zaken. En daarbij zijn verliezers bereidt vele malen harder te vechten dan de potentiële winnaars. Dat maakt grootschalige hervormingen en veranderingen buitengewoon moeilijk te realiseren. De oplossing?