Selecteer een pagina

De omgeving van een organisatie is altijd onderhevig aan verandering. Soms met impact op strategisch niveau maar altijd met impact op het tactisch- of operationeel-niveau.

Bedrijfsinnovatie is dan ook een belangrijk onderdeel van de groei en levensvatbaarheid van een organisatie. Zonder innovatie kan de verkoop namelijk stagneren of kunnen (potentiële) klanten interesse verliezen.  

Om ervoor te zorgen dat je bedrijf relevant blijft en jouw klanten geboeid, is het toevoegen van nieuwe producten, werkwijzen of diensten noodzakelijk. En daarmee speelt changemanagement een cruciale rol in deze snel veranderende tijden.

Bedrijfsinnovatie is enorm belangrijk. Innovatie stelt bedrijven in staat om de trends in de branche bij te houden. En die trends worden in essentie bepaald door de klantverwachtingen uit die branche en de vraag of jouw producten (of diensten) de pijnpunten van die klanten oplost.

4 soorten veranderingen

Er zijn 4 soorten van organisatieveranderingen te onderscheiden: operationele veranderingen, strategische veranderingen, culturele veranderingen en politieke veranderingen:

1. Operationele veranderingen hebben te maken met de manier waarop bestaande taken in een organisatie worden uitgevoerd.

2. Strategische veranderingen met de richting die de organisatie op gaat.

3. Culturele veranderingen met de filosofie die er binnen een organisatie heerst en;

4. Politieke veranderingen hebben invloed op de bezetting van het personeel in de organisatie (Lorenzi & Riley, 2000).

Casestudies - Jerry van Staveren

De rol van verandermanagement (changemanagement)

Verandermanagement is de managementvorm die zich bezighoudt met veranderen van de structuur, cultuur en werkwijze binnen organisaties. Verandermanagement richt zich daarbij voornamelijk op het ‘hoe’ van veranderen. Oftewel, hoe kunnen we individuen voorbereiden, begeleiden en ondersteunen om veranderingen binnen de organisatie succesvol te laten zijn?

Sociologisch onderzoek naar organisatieveranderingen stelt dat deze het gevolg zijn van veranderingen in de samenleving als externe omgeving (Greenwood & Hinings, 1996).

Een organisatieverandering is het proces van een organisatie die zich van de ene staat naar een andere staat beweegt.
– Quattrone & Hopper, 2001

Er kunnen 3 dimensies worden onderscheiden als het aankomt op organisatieverandering, namelijk: inhoud, context en proces (Armenakis & Bedeian, 1999; Pettigrew & Whipp, 1991).

  • Inhoud staat voor het ‘wat’
  • Context voor het ‘waar’ en;
  • Proces voor het ‘hoe’ van de verandering

Het wat, waar en hoe van een verandering is voor elk veranderingsproces anders en moeten daarom voor elke situatie opnieuw op elkaar zijn afgestemd en met elkaar zijn geïntegreerd om de verandering succesvol te laten verlopen.

Vanuit economisch perspectief gezien is organisatieverandering een proces dat zich constant herhaalt en als doel heeft te overleven, succesvol te zijn en een competitief voordeel ten opzichte van de concurrent te behalen. (Pettigrew & Whipp, 1991).

Veel mensen zien ‘verandering’ als een containerbegrip en dat maakt een inhoudelijke definitie lastig. ‘Verandering’ is gerelateerd aan zaken als ‘organisatie ontwikkeling’, ‘innoveren’ en ‘implementeren’. En deze associaties kloppen allemaal.

Bij verandering gaat het namelijk om het varen van een nieuwe koers. Met als doel te overleven, succesvol te zijn en een competitief voordeel ten opzichte van de concurrent te behalen.

 

contact

+31 (0)6 4895 2904
jerry@
jerryvanstaveren.nl

recente blog artikelen

Versneld implementeren

Versneld implementeren

Hoe goed de nieuwste software, werkwijze of aanpak ook is de implementatie wordt een probleem als er geen adoptie is door toekomstige gebruikers. Draagvlak is essentieel voor het succes van iedere implementatie. Veel projecten mislukken omdat medewerkers de hakken in het zand zetten.

Groepsbesluitvorming optimaliseren

Groepsbesluitvorming optimaliseren

Groepen kunnen gezamenlijk een enorme hoeveelheid informatie bezitten en begrijpen, verschillende ideeën of oplossingen verkennen en putten uit vele ervaringen. Groepsbeslissingen zijn participatief maar wel vaak onderhevig aan factoren zoals sociale invloed, groepsdruk en groepsdynamiek. Deze sociale elementen kunnen het proces veranderen waardoor de uitkomst beïnvloed wordt.

Adoptie versnellen

Adoptie versnellen

Transformatie wordt gedefinieerd als een initiatief vanuit de directie dat de manier waarop een organisatie werkt fundamenteel verandert. Het poogt om de activiteiten nauwer aan te laten sluiten op de bedrijfsstrategie. Een succesvolle implementatie slaat een brug tussen techniek en de mensen.