Waarom bestaat changemanagement? Is dat vooral om uitgebreide plannen samen te stellen? Om er het leiderschapsteam binnen bedrijven mee tevreden te stellen? Of omdat het bedrijf zelf heeft besloten dat verandering noodzakelijk is?

Verandermanagement is een steeds actueler en relevanter onderwerp binnen het bedrijfsleven. Maar waar komt dat door?

“Changemanagement of verandermanagement is een vorm van management die zich in het bijzonder bezighoudt met het veranderen van de structuur en/of de werkwijze van een organisatie.De term is in de jaren 1980 ontstaan. Het Engelse equivalent change management wordt vaak gebruikt voor wijzigingen in de organisatie als er bijv. een nieuw of ander computersysteem wordt ingevoerd.”

Bij het ontstaan van verandermanagement bestonden er voor verandering van organisaties 3 belangrijke concepten:

Waarom changemanagement inzetten

Organisaties staan onder steeds meer druk van klanten, medewerkers, de markt en andere stakeholders om continue te veranderen. Om zich voortdurend te ontwikkelen of te vernieuwen. Dit wordt onder meer gedreven door technologische ontwikkelingen, data gedreven inzichten, nieuwe businessmodellen en de rijzende vraag naar transparantie, authenticiteit en flexibele organisatievormen.

De onvoorspelbaarheid en snelheid waarmee de omgeving verandert vraagt om een nieuwe manier van veranderen. Om een nieuwe, snellere en praktische aanpak en daarom wordt verander management steeds relevanter. 

Het gaat namelijk niet alleen meer om het implementeren van nieuwe werkwijzen, processen en technologieën, maar vooral om het ontdekken van verfrissende manieren van kijken, denken en met elkaar omgaan.

Het vraagt om een mindset waarbij je kijkt naar mogelijkheden, actief nieuwe inzichten opdoet, ervaringen deelt en durft om te gaan met ongemak en onzekerheid. Dat is een transformatie mindset.

De bedrijven die verandermanagement actief toepassen doen dat omdat het een duidelijke en gerichte focus heeft op het behalen van gewenste resultaten en het realiseren van voordelen voor iedereen in het proces.

Begin de reis bij het eind

Bij het begin van de reis naar verandermanagement is het waardevol om te beginnen met het einde in gedachten. Het einde is de gewenste en succesvolle verandering.

Het middel om daar te komen is vaak het toepassen van een gestructureerde aanpak om de individuele medewerkers binnen de organisatie te helpen bij het adopteren en gebruiken van veranderingen, die op hen van invloed zijn.

Prosci | De wereldwijde leider in oplossingen voor verandermanagement definieert verandermanagement dan ook als “de toepassing van een gestructureerd proces en een reeks tools om de mensenzijde van verandering te leiden om een gewenst resultaat te bereiken.”

Het is daarbij niet toevallig dat de uitdrukking “een gewenst resultaat bereiken” de definitie af maakt.

Verandermanagement zorgt voor realisatie van voordelen door één van de meest kritische elementen ervan aan te pakken: de menskant van verandering.

Er is namelijk een kritieke verbinding tussen de mensen van wie wordt verwacht dat ze een verandering accepteren (en op dagelijkse basis gaan toepassen) en de gewenste resultaten van die verandering bereiken.

Door te beginnen met het einde in gedachten, stelt effectief verandermanagement de individuen die door de verandering worden getroffen in staat om de vereiste verandering te omarmen, aan te nemen en te gebruiken.

Want welk voordeel levert een nieuw proces op als niemand het volgt? Welk voordeel levert een nieuwe technologie of systeem op als niemand er gebruik van maakt? Het implementeren van een technische oplossing is slechts een klein deel van het geheel.

Mensen centraal stellen in de verandering en hen toerusten om de technische oplossing te omarmen, aan te nemen en vakkundig te gebruiken, is écht waar het succes van de verandering gerealiseerd wordt.

De beoogde resultaten en uitkomsten van verandering zijn dan ook onlosmakelijk verbonden met de vraag of die verandering onderdeel wordt van hoe werknemers hun werk doen.

Dit betekent dat het rendement op de investering (ROI) voor het project of initiatief direct gerelateerd is aan hoe goed de organisatie omgaat met de mensenkant van verandering.

Dus waarom?

Organisaties veranderen om een reden, of dat nu is om competitiever te zijn in de markt, bedrijfsprocessen te verbeteren, kosten te besparen of al het bovenstaande. Organisatieverandering vereist daarbij een individuele benadering voor verandering. Als individuen namelijk de vereiste verandering niet omarmen, adopteren of er niet goed in worden zal de gewenste verandering niet worden gerealiseerd.

Verandermanagement is daarbij een sterk kader voor het managen van de mensenkant van verandering.

Vanuit dat perspectief zien we dat het toepassen van verandermanagement een positief effect heeft op de adoptie en participatie van werknemers en dat tegelijkertijd de projectdoelstellingen worden gehaald, op tijd en binnen het budget, en de ROI wordt verhoogd.

Genoeg redenen dus om verandermanagement te omarmen. 

contact

Mastermind - Digital training

+31 (0)6 4895 2904
jerry@
jerryvanstaveren.nl