Selecteer een pagina

Een vraag die ik geregeld stel tijdens de gesprekken die ik voer met ondernemers is “Heb je andere succesvolle ondernemers in je netwerk die je regelmatig spreekt of waarmee je kan sparren over de business?”

Vaak blijkt dat laatste in de praktijk een lastig punt te zijn. Kennis & expertise delen blijkt een schaars goed in de wereld van de ondernemer. Zeker de zelfstandige ondernemer is vaak puur op zichzelf aangewezen en alhoewel ze andere ondernemers “kennen” is daarmee sparren over de business uit den boze. Het wordt dan al snel als concurrentie gezien en wie zou tenslotte zijn concurrenten een kijkje in de keuken gunnen?

Veel ondernemers zijn dus vooral vanuit hun eigen visie en expertise hun weg aan het bewandelen. Andere visies of een andere invalshoek van buitenaf ontbreken en daardoor blijf je al snel in hetzelfde patroon zitten. Je zal de zaken blijven doen zoals je deed, omdat dat de wijze is waarmee je bekend bent en hoe je het altijd hebt gedaan, en daardoor zal je als resultaat altijd krijgen wat je kreeg.

“Alleen ben je sneller, maar samen kom je verder”

Gerelateerd: Wat succesvolle ondernemers je niet vertellen

Om te kunnen groeien als ondernemer en als persoon heb je nieuwe inzichten nodig. Nieuwe informatie of een nieuwe invalshoek waarmee jij jezelf of je business verder kan ontwikkelen. Dit gebeurt veelal door boeken, door het bijwonen van seminars of trainingen, maar het meest effectief in mijn ervaring is door deel te nemen aan een goede mastermind.

“Twee breinen komen nooit samen zonder dat zij een derde, onzichtbare & ontastbare kracht creëren, die je ook het derde brein kunt noemen
– the master mind”


Hoewel mastermind groepen er al sinds het begin der tijden zijn geweest werd het concept van de “mastermind” officieel geïntroduceerd door Napoleon Hill in zijn bestseller
“Think and Grow Rich”

 

Maar wat is een mastermind precies?

Een goede Mastermind is een groep van gelijkgestemde ondernemers, die in groepsverband informatie, best practices & inzichten delen. Het biedt een combinatie van brainstormen, nieuwe inzichten, collegiale verantwoording & ondersteuning waardoor je de zakelijke & persoonlijke vaardigheden aanscherpt.  Tips & tricks rechtstreeks vanuit de praktijk waardoor jij als ondernemer niet opnieuw het wiel hoeft uit te vinden maar snel en praktisch aan de slag kan met bewezen technieken en strategieën.

De intentie van een mastermind groep is namelijk om alle deelnemers succes te laten behalen

Een mastermind vraagt om betrokkenheid, vertrouwelijkheid en de bereidheid om zowel advies & ideeën te delen (en te ontvangen). Iedereen brengt zijn of haar ervaring ter tafel en deelt zijn/haar visie vanuit die kennis en expertise. Mastermind leden fungeren dus kortweg als katalysator voor groei, maar zijn ook advocaten van de duivel en ondersteunende collega’s als de situatie daarom vraagt. Daarin ligt de essentie en de toegevoegde waarde van een Mastermind

 

Wat is een Mastermind niet?

De belangrijkste focus van een mastermind groep is het brainstormen onder de leden van de groep. Er staat dus geen leraar voor de klas & daardoor zijn alle leden gelijk qua inbreng en waarde. Je zou dus kortweg kunnen zeggen dat het geen klaslokaal is.

Vanuit die optiek is het ook geen groepscoaching. Mastermind groepen gaat puur over de deelnemers en het delen met elkaar. Veelal worden er mastermind groepen aangeboden die door een bepaalde partij of persoon zijn opgezet en die daarin dus ook de leiding hebben over die groep. Een echte mastermind is niet een groepsevenement samengesteld door één spreker of facilitator, die vervolgens vanuit die positie een stel ondernemers in groepsverband gaat coachen. . Dat is meer een groeps mentoring te noemen

Uiteraard komt het in de praktijk voor dat één van de deelnemers een expert is op een bepaald onderwerp en daardoor de leiding zal nemen tijdens de bijeenkomst en meer aan het woord zal zijn, maar het draait in een mastermind om evenwicht tussen alle leden. En dus niet één leider of facilitator die vanuit die positie het voornaamste woord neemt.

Het is tevens geen netwerk of business groep. Terwijl er binnen de mastermind mogelijkheden zijn om leads en dergelijke te delen met elkaar,  heeft dit niet de belangrijkste focus in de bijeenkomsten. Het draait echt om groei, zowel op persoonlijk als op zakelijk vlak. Dat gebeurt uitsluitend door het delen van (praktijk)kennis. De best practices, om elkaar mee naar het volgende niveau te helpen.

 

Wat levert een Mastermind je op?

Een Mastermind levert je niet alleen veel nieuwe inzichten en kennis op, het geeft je ook voldoening. Het delen & sparren met gelijkgestemden, met ondernemers die hetzelfde pad als jij bewandelen, is uniek en helaas tegenwoordig schaars. Hoeveel mensen ken jij, of heb jij om je heen die je scherp houden? Die je uitdagen om het beste in jezelf naar boven te halen? En die je oprecht verder helpen in je business?

De waarde van een Mastermind is dus op te sommen door:

• Het delen van kennis
• Nieuwe inzichten opdoen door andere visies & expertises
• Elkaar uitdagen, scherp houden & naar het volgende niveau helpen
• Successen delen & elkaar motiveren
• Verantwoordelijkheid afleggen aan elkaar & daadwerkelijk je plannen uitvoeren
• Aan de slag met bewezen tools & strategieën
• Een waardevol netwerk

Daarin ligt ook direct de grootste uitdaging van een goede mastermind. Want de deelnemers bepalen uiteindelijk de kwaliteit van de groep. Durf in de samenstelling hiervan dus ook zeer kritisch te zijn. De groep moet elkaar tenslotte aanvullen en oprecht verder helpen.

 

De uitdaging

“Je bent het gemiddelde van de 5 mensen waarmee je de meeste tijd besteed” – Jim Rohn

Wanneer de deelnemers niet op hetzelfde niveau zitten, of de verkeerde intenties hebben dan is de waarde van de mastermind direct weg. Dan zal het je eerder belemmeren dan vooruit helpen, en dat is niet de intentie van een mastermind.

Mijn ervaring

As ik kijk wat de verschillende groepen mij hebben opgeleverd dan is dat haast niet in woorden uit te drukken. De groei die ik heb doorgemaakt door de informatie die tijdens deze bijeenkomsten wordt besproken zijn van onschatbare waarde geweest. Vooral omdat het verhalen uit de praktijk zijn, door mensen die het pad al bewandeld hebben.

“Words is how we communicate, stories is how we connect”

 

Ik ben inmiddels samen met een andere doorgewinterde ondernemer zelf ook een mastermind gestart  voor een groep gelijkgestemde ondernemers. Ondernemers die de ambitie hebben om te groeien & kennis te delen om samen vooruit te kunnen. Dit is de

Al deze Masterminds hebben hun eigen ervaring, vakgebied & expertise en hebben binnen onze groep één verbindende factor: Het Internet.

Geregeld komen we samen en tijdens deze bijeenkomsten bespreken we bijvoorbeeld de plannen voor de komende tijd, de knelpunten of een nieuwe tool (of strategie) die we hebben ontdekt en successen mee behalen.
Soms zal dit worden aangevuld door uitleg van een deelnemer over zijn expertise, waardoor de rest hier meer inzicht in opdoet & vervolgens kan inzetten voor de eigen business.

Regelmatig wordt er een hulpvraag aan de andere deelnemers gesteld. Zij helpen je dan vanuit hun visie & expertise om het antwoord te vinden dat bij jou & je business past.

De ene bijeenkomst zal bijvoorbeeld gaan over omzet, verdienmodellen & budget terwijl het bij andere bijeenkomsten meer zal gaan over succesvolle acties, hoe dat praktisch is ingericht & de resultaten daarvan.
Wanneer jouw mede masterminder een geweldig resultaat heeft behaald zal dat je echt uitdagen & vooruit stuwen om een zelfde (of zelfs beter resultaat) neer te zetten. Met vertrouwen aan de slag met bewezen modellen & strategieën, zonder zelf de kostbare tijd hierin te hoeven investeren. Ideaal!

Daarnaast zal je door je plannen & doelen te delen in groepsverband meer verantwoordelijkheid voelen om je acties ook daadwerkelijk uit te voeren (accountability). Dit zal je oprecht helpen om meer gedaan te krijgen en minder uitstelgedrag te vertonen. Het enthousiasme en energie die deze bijeenkomsten met zich meebrengen zijn van onschatbare waarde

Ik zou dus iedereen willen adviseren om deel te nemen aan een mastermind groep, maar hierin wel kritisch te zijn in de samenstelling. Het is een prachtig recept voor succes maar met één verkeerd ingrediënt zal het een bittere nasmaak geven. Echter met de juiste ingrediënten zal het een stoomcursus ondernemerschap blijken.

Succes

Meer weten? Contact