Selecteer een pagina

Wie kent het spreekwoord niet ‘Alleen ben je sneller, maar samen kom je verder’. Wie binnen een organisatie een verandering wil realiseren heeft daarbij altijd anderen nodig. Iedere verandering heeft namelijk impact op de betrokkenen binnen het bedrijf.

Maar in de praktijk gaat het vaak anders en zie je dat de leiding haast dictatoriale beslissingen neemt en dan verwacht dat de rest van het bedrijf daarin mee gaat.

Zeker de meer complexe veranderingen kennen een breed scala aan betrokkenen, de zogenaamde stakeholders. Maar een bedrijf zal vaak niet succesvol zijn als belangrijke besluiten worden overgelaten aan veel stakeholders met traditionele besluitvormingsprocessen die vaak traag, omslachtig en vol compromissen zijn.

Dan raak je verstrikt in een doolhof van aaneensluitende vergaderingen, waarbij je waarschijnlijk maanden verder tot de conclusie komt dat jullie nog geen stap verder zijn.

Je ziet daardoor in de praktijk vaak dat de bedrijven die tempo willen maken en een verandering willen realiseren het besluitvormingsproces niet aan anderen over laten, maar de directie of het management zelf het uiteindelijke besluit al neemt en dit vervolgens mededeelt aan de rest van het bedrijf.

Maar daarbij is snelheid op de korte termijn geen graadmeter voor het succes op de lange termijn.

Wil je dat de verandering geborgen en duurzaam is, dan zal je de kracht van de groep moeten inzetten en niet individueel het succes proberen te forceren.

Groepsbesluitvorming, ook wel gezamenlijke of collectieve besluitvorming genoemd, is een participatief proces waarbij individuen gezamenlijk deelnemen aan het besluitvormingsproces. Zij treden hierin gezamenlijk op en analyseren problemen of situaties, overwegen alternatieven en kiezen samen een oplossing.

Het verschilt daarbij per vorm van groepsbesluitvorming wie de eindverantwoordelijkheid over de beslissingen heeft.

In groepsbesluitvorming is de beslissing vaak dus niet langer de verantwoordelijkheid van slechts één persoon. De beslissingen die door een groep als geheel worden genomen, verschillen vaak van individuele beslissingen. In het bedrijfsleven is gezamenlijke besluitvorming één van de meest effectieve manieren om consensus te bereiken en creativiteit te verhogen.

Hoewel het nog steeds een onderwerp van discussie blijft, zijn collectief genomen beslissingen vaak effectiever dan beslissingen die door één enkele persoon zijn genomen.

Onder normale omstandigheden heeft groepsbesluitvorming dan ook de voorkeur. Voorwaarde is overigens wel dat er tijd moet zijn voor beraad, discussie en gesprekken.

De voordelen op een rijtje

Wanneer de belangrijke beslissingen door een groep worden genomen kent dit een aantal voordelen ten opzichte van de individuele besluitvorming, namelijk:

  • Meerdere benaderingen en visies worden gedeeld.
  • Er worden meer alternatieve opties en scenario’s bedacht.
  • Het levert intern een versnelde acceptatie van beslissingen op.
  • Er wordt meer kennis aangesproken.
  • Er is een beter begrip van de problematiek en de acties die nodig zijn.
  • De verandering is meer duurzaam en geborgen

 

contact

+31 (0)6 4895 2904
jerry@
jerryvanstaveren.nl

recente blog artikelen

Versneld implementeren

Versneld implementeren

Hoe goed de nieuwste software, werkwijze of aanpak ook is de implementatie wordt een probleem als er geen adoptie is door toekomstige gebruikers. Draagvlak is essentieel voor het succes van iedere implementatie. Veel projecten mislukken omdat medewerkers de hakken in het zand zetten.

Groepsbesluitvorming optimaliseren

Groepsbesluitvorming optimaliseren

Groepen kunnen gezamenlijk een enorme hoeveelheid informatie bezitten en begrijpen, verschillende ideeën of oplossingen verkennen en putten uit vele ervaringen. Groepsbeslissingen zijn participatief maar wel vaak onderhevig aan factoren zoals sociale invloed, groepsdruk en groepsdynamiek. Deze sociale elementen kunnen het proces veranderen waardoor de uitkomst beïnvloed wordt.

Adoptie versnellen

Adoptie versnellen

Transformatie wordt gedefinieerd als een initiatief vanuit de directie dat de manier waarop een organisatie werkt fundamenteel verandert. Het poogt om de activiteiten nauwer aan te laten sluiten op de bedrijfsstrategie. Een succesvolle implementatie slaat een brug tussen techniek en de mensen.