Selecteer een pagina

De wereld om ons heen verandert. Complexiteit, intensiteit en samenhang neemt toe. Er bestaat helaas geen handboek voor de nieuwe complexe vraagstukken die hierdoor opdagen en de uitdagingen die dit met zich meebrengt.

Een onderwerp zo complex als de energietransitie bijvoorbeeld, waarbij veel verschillende factoren een rol spelen en iedere factor afzonderlijk het gehele proces kan beïnvloeden.

De ideale route is in de praktijk dan ook vaak een ontdekkingsreis en die route moet je samen verkennen.

Bij zulke complexe (en nieuwe) vraagstukken wil je vaak eerst het complete plaatje overzien, voordat je stappen gaat nemen. Maar bij een hoge mate van complexiteit en samenhang gaat dat simpelweg niet.

Los van bijvoorbeeld de wetgeving, regionale regelgeving, stroomvoorzieningen, vergunningen, potentiële locaties en verschillende initiatiefnemers kan je bijvoorbeeld niet voorspellen of de windmolen in de achtertuin van de plaatselijke boer in Ternaard dezelfde reactie gaat oproepen als wanneer je diezelfde windmolen op het terrein van een kantoorhouder in Almere neerzet.

In dit soort gevallen is het vaak van de rots afspringen en je vleugels bouwen terwijl je valt. Het simpelweg gaan ondervinden.

Echter moet jij je hierbij wel optimaal voorbereiden en anticiperen op de mogelijke scenario’s die kunnen plaatsvinden. Springen met een paar planken, schroeven en zeil onder je arm is natuurlijk iets anders dan wanneer je impulsief van de rots afspringt met lege handen.

Welke scene en rol

In plaats van de hele film te willen beschouwen, moet jij je afvragen “welke scene spelen we nu?” en “welke rol spelen we daarin?”.

Is dat figurantenrol, een bijrol, hoofdrolspeler of zij we juist de regisseur?

Alle mogelijke gebeurtenissen of incidenten zijn simpelweg niet in kaart te brengen voor iets wat nooit eerder op deze schaal is gedaan. Daarnaast is er ten allen tijden een verschil tussen theorie en praktijk en loop je in de praktijk veelal tegen onvoorziene gebeurtenissen of onverwachte factoren aan die invloed uitoefenen.

Zaken als regelgeving, wetgeving, sociale en economische factoren uit de regio spelen allemaal een rol en hebben invloed op de invulling en uitvoering van het proces rond de energietransitie.

Niet gefragmenteerd op te lossen

Wij snappen dat de wereld tegenwoordig ‘Volatiel-Onzeker-Complex-Onduidelijk’ (VOCO) is en complexe vraagstukken niet een losse gefragmenteerde aanpak vereisen, maar juist een totaalaanpak vereisen om het te borgen binnen gemeenten, organisaties en de wereld daarbuiten.

Om dit visueel weer te geven kan je het beste denken aan een netwerk van knoopjes. Al deze knoopjes hebben onderling verbindingen, denk bijvoorbeeld aan woningen en bedrijven die op het zelfde elektriciteitsnet liggen. Deze partijen hebben weer lopende overeenkomsten met de energieleverancier en de leverancier is weer gebonden door de wet’ en regelgeving vanuit de gemeente, provincie of overheid.

Wanneer die spreekwoordelijke windmolen in Ternaard op het elektriciteitsnet wordt geplaatst heeft dit weer effect op al deze verbindingen. Kortom: door één knoopje op te tillen, neem je weer andere knoopjes mee die in verbinding liggen.

Transparant in relevante kennis

Het gehele proces valt daarentegen wel te versnellen door ervaringen en relevante specialistische kennis te delen, zodat alle belanghebbenden elkaar kunnen versterken. En daarmee te versnellen.

Alle knoopjes in het proces bevragen en hun mening mee te nemen in de besluitvorming. Maar kijk daarbij ook zeker verder dan het eigen netwerk. Betrek knoopjes die al een reis hebben afgelegd en daarmee waardevolle praktijkkennis hebben opgedaan.

Vragen als hoe te starten met zo’n initiatief, onverwachte zaken waar tegenaan is gelopen, de beste aanpak om de omgeving mee te krijgen, wat ze volgende keer anders gedaan hadden, hoe optimaal samen te werken met gemeente en de belangrijkste lessen die zij hebben geleerd zijn uitermate zinvolle en leerzame zaken om het gesprek over aan te gaan. En helpen jou een stuk verder op weg in de ontdekkingsreis.

Het helpt dus enorm als je kan leren van een partij die de reis al een stuk heeft afgelegd, zodat je hierna zelf sneller eenzelfde type reis kunt afleggen. Door het koppelen van relevante kennis en expertise, in een netwerk van knoopjes.

Je benaderd het dan tevens niet langer op bedrijfs’, afdelings’ of functie niveau (en de daarbij behorende verantwoordelijkheden) maar benaderd het op projectniveau. De energietransitie als project op zich, waarbij alle betrokkenen een rol te spelen hebben en gezamenlijk de last dragen voor een goede uitvoering.

Welke rol spelen wij daarin

Een wereld die continue versneld vraagt een oplossing die Versnelling in beleids- en besluitvorming in haar DNA heeft.

Beschouw ons daarom als partner om die complexe wereld te begrijpen. Onze manier van werken wordt dan ook vaak ingezet bij complexe vraagstukken rond smart cities, energietransitie, MVO, beleidvorming en de participatie wetgeving.

Met name wanneer de (maatschappelijke) belangen groot zijn, er een scherpe deadline ligt, er veel verschillende belangengroepen/stakeholders zijn en er politieke druk achter zit.

Tijdens onze eerste sessie worden namelijk de meningen van belangenbehartigers opgehaald en denken experts actief mee over de mogelijkheden voor bijvoorbeeld de energietransitie.

Dankzij deze waardevolle inbreng wordt overzicht gecreëerd van alle lopende en gewenste initiatieven. Maar worden tevens de zorgen en (on)mogelijkheden rond deze initiatieven kenbaar gemaakt.

Wij bieden ondersteuning bij o.a. het vormgeven van participatie in beleids- en besluitvorming of bij het vormgeven van de energietransitie. Daarbij zorgen we dat je de valkuilen omzeilt, waardoor achteraf draagvlak voor besluit of beleid ontbreekt. Tevens wordt iedereen opgelijnt, wordt iedere stap in het proces gedocumenteerd en werkt dit hele proces kostenbesparend en versnellend. 

Snelle en concrete antwoorden op complexe vraagstukken. 

Interesse om eens te brainstormen over jouw complexe vraagstukken en wat wij hierin voor jou kunnen betekenen? Plan hier een microsoft teams afspraak met mij in

contact

+31 (0)6 4895 2904
jerry@
jerryvanstaveren.nl

recente blog artikelen

Adoptie versnellen

Adoptie versnellen

Transformatie wordt gedefinieerd als een initiatief vanuit de directie dat de manier waarop een organisatie werkt fundamenteel verandert. Het poogt om de activiteiten nauwer aan te laten sluiten op de bedrijfsstrategie. Een succesvolle implementatie slaat een brug tussen techniek en de mensen.

Participatie vormgeven

Participatie vormgeven

Gemeenten en organisaties beseffen steeds meer dat een sterke invulling van participatie om continue aandacht vraagt, om flexibiliteit en om echte co-creatie. Het is daarbij van belang dat ze mensen blijven betrekken bij de ontwikkelingen en daarbij ruimte bieden om actief deel te kunnen nemen. Dit gaat veel verder dan inspraak bij de voorbereiding van beleid of bij het informeren van aanstaande projecten tijdens welbedoelde inloop avonden.

Bepaal het frame

Bepaal het frame

De meeste informatie die we te verwerken krijgen is niet objectief maar geframed. De marketing en communicatiesector maken veel gebruik van framing. Dan probeer je een boodschap in een bepaalde richting te duwen en daarmee de mening te beïnvloeden.