Selecteer een pagina

De manier waarop wij werken is ingrijpend veranderd over de jaren. Zo was een gemiddeld kantoor in 1980 nog gevuld met typemachines, grote stapels papier, telefoons met draaischijven en asbakken die uitpuilden van de sigaretten.

Tegenwoordig is er veel automatisering en neemt ‘machine learning’ veel van de menselijke taken en banen over. Bijv door het automatiseren van repetitieve, gestandaardiseerde of tijdrovende taken. Er is op werkgebied dan ook enorm veel veranderd over de afgelopen jaren.

Dit betekent o.a. dat bedrijven andere vaardigheden van hun medewerkers vragen en deze andere werkzaamheden uitvoeren. Maar wat staat ons nog te wachten?

De huidige generaties zullen waarschijnlijk honderd jaar oud gaan worden en zullen tot hun tachtigste moeten werken. Deze langere levensduur heeft namelijk directe gevolgen voor het businessmodel van organisaties, de carrière mogelijkheden van werknemers, maar bijv. ook de pensioenkosten.

De meesten van ons zijn nog opgegroeid met het traditionele driefasesysteem voor ons werkende leven: opleiding, werk en pensioen. Maar dit systeem begint nu dus te wankelen.

De levensverwachting stijgt, geïndexeerde toegezegde pensioenen verdwijnen en steeds meer mensen hebben meerdere loopbanen gedurende hun carrière. Of je nu 18, 38 of 68 jaar oud bent, je moet dingen tegenwoordig heel anders aanpakken dan de vorige generaties hebben gedaan.

Het verouderde 3 fasen model wordt vervangen door een leven dat uit meerdere fasen bestaat. Met meerdere banen, projecten en rollen. Daarnaast speelt de huidige crisis momenteel een belangrijke rol in de ontwikkeling van ons werk en brengt dit vooral de automatisering in een stroomversnelling.

Wat zeggen de leiders in de markt

Dat het werk in de komende jaren gaat veranderen wordt nogmaals onderstreept door 800 belangrijke “captains of indrustry”. Zij werden namelijk door McKinsey ondervraagd over de toekomst van werk en gevraagd om daarin hun mening te geven.

Wat opvallende resultaten uit dat onderzoek:

  • Ruim 60% denkt dat ‘weinig mensen in de toekomst een stabiele, langdurige baan zullen hebben’.

Maar:

  • 73% denk dat technologie nooit de menselijke geest kan vervangen.

De veranderingen vinden in een steeds hoger tempo plaats en zijn een enorme uitdaging voor organisaties. Momenteel hebben business leaders op ongekende schaal te maken met risico’s, ontwrichting en een politiek/sociale omwenteling.

We kunnen niet langer raden hoe de toekomst er uitziet.

Niemand weet hoe de wereld er in 2030 uit gaan zien. We weten nu nog niet wat de rollen, vaardigheden en functies van morgen zullen zijn. Dus hoe kunnen organisaties zich voorbereiden op een toekomst waar niemand nog zicht op heeft?

De sprong wagen

Organisaties moeten rekening gaan houden met meerdere scenario’s, die continu wijzigen. Ze moeten actie durven ondernemen en dingen uitproberen.

Daarbij is het belangrijk om te begrijpen wat technologie doet. Robotisering, automatisering en kunstmatige intelligentie hebben gevolgen op alle niveaus van een organisatie en voor alle medewerkers. Het is te belangrijk om alleen aan de IT afdeling over te laten.

Zowel de organisatie als de mensen moeten goed begrijpen wat technologie doet en goed zicht krijgen op de gevolgen van de technologische veranderingen. En vooral wat dit voor hun organisatie en werkzaamheden gaat betekenen.

Daarbij is het belangrijk om te gaan denken in mensen en juist niet in functies.

Organisaties kunnen namelijk niet voorkomen dat er banen verloren zullen gaan. Vooral door de toepassing van nieuwe technologieën. Maar ze hebben daarentegen wel een verantwoordelijkheid naar hun mensen toe.

Ze moeten daarom continu in hun mensen investeren door hen te helpen om hun wendbaarheid, flexibiliteit en aanpassingsvermogen te vergroten.

Denk hierbij aan het invoeren van werk- en ontwikkeltrajecten waardoor niet de functie of de baan de focus heeft, maar juist de mensen de focus hebben en deze klaargestoomd worden om het continue veranderende werk in te vullen.

De toekomst laat zich niet makkelijk voorspellen. Veranderingen vinden in een historisch tempo plaats en organisaties moeten zich dan ook gaan voorbereiden op meer dan één mogelijke uitkomst. Eentje waarvan we nu nog denken dat die niet mogelijk is.

Maar zolang de focus op mensen en niet op functies ligt is de toekomst van werk nog steeds veilig gesteld.

contact

+31 (0)6 4895 2904
jerry@
jerryvanstaveren.nl