Selecteer een pagina

Het is overduidelijk dat de snelheid van verandering in de maatschappij ieder jaar toeneemt en daarmee ook de snelheid op de markt. De markt verandert dan ook continu en neemt een hoge mate van onzekerheid en complexiteit met zich mee.

Hierdoor is de wereld minder voorspelbaar geworden en dat brengt bedrijven veel spanningen. Met name op de werkvloer.

Wanneer mensen niet in staat zijn om mee te veranderen slaan deze spanningen om in weerstand. Of wellicht nog erger: In uitval!

Verzuim, verloop en een verlaagde productiviteit scoren historisch hoog blijkt uit onderzoek.

“Als je vandaag doet wat je gisteren hebt gedaan, dan tel je morgen niet meer mee

Organisaties die op langere termijn relevant en concurrerend willen blijven, moeten daadwerkelijk kunnen veranderen. Anders tellen ze in de wereld van morgen niet meer mee.

Zeker in deze tijd van grote technologische, sociale en ecologische veranderingen speelt het zogenaamde Verandervermogen van een organisatie een steeds groter wordende rol.

De definitie van dit verandervermogen is de competentie van een organisatie om verandering effectief door te voeren, gebaseerd op de overtuiging van de medewerkers. Dat is een vrij complexe manier om te zeggen dat de kracht van verandering binnen organisaties slechts zo sterk is als de bereidheid van het personeel om deze last van verandering te dragen.

Als mensen zowel emotioneel als functioneel willen (en kunnen) veranderen, dan zijn organisaties in staat om mee te bewegen met de veranderende behoeften van hun klanten, de veranderende tijden en de veranderende koersen. Daardoor zijn deze organisaties op hun beurt weer in staat om succesvol te blijven of zelfs nog succesvoller te kunnen worden.

De norm verandert, de eisen vanuit de consumenten worden groter en als je als organisatie niet meebeweegt voldoe je niet meer aan de behoeften van tegenwoordig en heb je even simpel gezegd geen bestaansrecht meer.

Ja, Zo hard is de wereld van nu!

Daar kunnen de V&D’s, Free Record Shops & andere Nederlandse instituten zoals de Schoenenreus & Miss Etam inmiddels maar al te goed over meepraten. Zie de vele failissementen van grote partijen als gevolg.

Organisaties die overigens (pak ‘m beet. . .) 10 jaar geleden niet weg te denken waren uit het Nederlandse straatbeeld.

De meeste organisaties beseffen dan ook inmiddels wel dat verandering noodzakelijk is, echter door een gebrek aan verandervermogen sneuvelt maar liefst 70% van alle goedbedoelde verander-initiatieven.  

Een goede theorie maakt dan ook geen goede praktijk want beseffen en willen zijn twee hele verschillende dingen! Om effectief te kunnen veranderen of transformeren moet je de medewerkers meenemen van binnenuit, vanuit hun intrinsieke motivatie, vanuit hun ambities en vanuit hun doelen.

Bij verandering ligt de focus dan ook niet op het managen van het proces met de volledige aandacht op het middel, maar moet deze daarentegen liggen op het aansturen van mensen met de volledige aandacht op het uiteindelijke doel.

Want laten we even heel eerlijk tegen elkaar zijn: Medewerkers veranderen pas als ze begrijpen waarom de verandering noodzakelijk is, waarom deze nieuwe situatie beter is dan de oude situatie en wanneer ze oprecht mee mogen denken (en doen) in het veranderproces.

Zonder die ingrediënten krijg je namelijk geen duurzame verandering maar slechts een tijdelijke pleister op de wond. 

Het volstaat namelijk niet om mensen slechts ‘kunstjes’ te leren. Er is duidelijk meer voor nodig! Het vraagt niet alleen een anders ‘doen’ van de mensen binnen een organisatie, maar vooral een anders ‘denken’ en een anders ‘ervaren’. Dan pas creëer je een verandering die authentiek en duurzaam is,

Het alternatief hiervan is de verandering bouwen op angst. Angst voor ontslag, angst voor het ‘niet meer bij de groep horen’ of angst om anders behandeld te worden.

GERELATEERD:

Helaas kiezen veel organisaties voor dit type aanpak want dit maakt het vaak een stuk “gemakkelijker” of “sneller” om de verandering door te voeren. De tegenwerpingen van de medewerkers worden dan vaak gemakshalve even op de grote hoop gegooid en voorzien van het label ʺweerstandʺ.

Dat is natuurlijk wel zo makkelijk want dan ligt de fout bij hen, de medewerkers, want “zij willen niet” of “ze zijn bang” of zelfs “ze zijn vastgeroest in de oude manier van werken”.

Wat deze partijen echter vergeten is dat alle onderzoeken laten zien dat deze manier van aanpakken slechts leidt tot een kortstondige verandering maar wel eentje met grote schade op de lange termijn.

De belangrijkste reden waarom veel veranderingen falen is omdat er te weinig aandacht is voor de menselijke kant. Mensenwerk maakt oprecht het verschil. Dat is de sleutel tot succes!

Stuur dus op betrokkenheid, aandacht en motivatie van medewerkers bij verandertrajecten want dan komen mensen pas in beweging en garandeer je een duurzame verandering.

Niet een tijdelijke pleister op de wond omdat jij als organisatie maar wilt veranderen.

SUCCES

kom In contact

+31 (0)6 4895 2904
jerry@
jerryvanstaveren.nl

MIJN CORE-BUSINESS