Selecteer een pagina

Je kent het verschijnsel vast wel; aannames. De wereld om ons heen veranderd in hoog tempo en wordt daarmee steeds complexer. En zeker in deze snel veranderende tijden zijn ze aan de orde van de dag.

Ze worden verpakt in uitspraken als: ‘Ja , maar dat kan niet want…’ ‘Ik denk dat het veilig is te stellen dat…’ ‘of ‘Doe het nou maar gewoon, want zo doen we het al jaren…’

Aannames zijn aanwezig bij alles wat we doen. De aanname dat onze aanpak de juiste is, de aanname dat we wel weten wat de klant wil of de aanname dat een project “slechts” een bepaalde tijdsduur in beslag zal nemen.

“Een aanname -iets wat je denkt of vindt zonder het zeker te weten”.

Jouw medewerkers hebben misschien een heel ander idee van wat de klant precies wil. Of een ander idee van de beste manier om het project aan te pakken. Het is dus gevaarlijk om aan te nemen dat jij alle wijsheid in pacht hebt en jouw aanpak de beste manier is.

Een pijnlijk voorbeeld

Weet u wat Google, Uber en Netflix gemeen hebben? Rechtszaken als gevolg van een giftige werkomgeving. Toch denken we allemaal dat het aannemen van een ex-Google/uber/Netflix-werknemer een garantie voor succes is. De werkelijkheid blijkt echter anders te zijn.“ – Charlotte MelkertEqual Culture.

Ze schreef hier overigens een interessant stuk over met betrekking tot discriminatie binnen het sollicitatieproces.

Een uitdagend statement van Charlotte maar daarom niet minder waar. Met enige tegenzin moet ik namelijk eerlijk bekennen dat ik zulke aannames ook in het verleden heb gemaakt. Zeker op drukke momenten, wanneer de agenda overstroomt met afspraken en je van de ene vergadering naar de andere vergadering vliegt. Je bent op die momenten eerder geneigd om gehaast beslissingen te nemen, de hoekjes af te snijden en dus kortweg niet bewust genoeg aandacht aan dit soort mogelijke ‘risico’s’ te geven. Je maakt eerder beslissingen op basis van aannames, dan op feiten of de juiste onderbouwing.

Aannames

De bedrijven die Charlotte benoemd zijn stuk voor stuk bedrijven met aanzien. Bedrijven die bekend zijn bij het grotere publiek en daardoor een gevoel van vertrouwen oproepen. Maar dit gevoel van vertrouwen biedt natuurlijk geen garantie voor succes. Althans, je moet het niet klakkeloos aannemen.

Zeker niet als je bedenkt dat Google, Uber en Netflix allemaal een ding gemeen hebben, dat niet voor ze spreekt: gevallen van seksuele intimidatie.

  • In 2017 beschuldigde de voormalige HR-directeur van Netflix het bedrijf van het routinematig “tolereren van intimidatie en discriminatie” door leidinggevenden. Netflix ontkende het, maar trof wel een schikking.
  • In 2019 moest Uber tot 4,4 miljoen dollar betalen aan slachtoffers van discriminatie op grond van geslacht na EEOC-onderzoek.
  • In 2020 betaalde Google 320 miljoen dollar om claims inzake seksuele intimidatie te schikken.

Desondanks hebben de meeste van haar ex-Google, Uber of Netflix-verbindingen deze ervaring wél in hun titel meegenomen. Misschien niet eens omdat ze er trots op zijn, maar waarschijnlijk omdat je er door opvalt, bijvoorbeeld bij het solliciteren, en aanneemt dat dit beter gekwalificeerde mensen zijn.

Assumptions are the mother of all screw ups

We baseren veel onze dagelijkse beslissingen op aannames maar de ervaring leert ons dat we er vaak naast zitten. Met alle gevolgen van dien.

Misschien zijn al die dagelijkse aannames niet levensbedreigend, maar het is wel een risico om aannames klakkeloos tot waarheid te verheffen. Om er maar vanuit te gaan.

Op de middelbare school heeft iedereen wel ‘biologie’ gehad. Tijdens die biologieles leer je hypotheses formuleren, stellingen bedenken met één simpel doel: Het testen ervan. Zodat je jouw idee in de praktijk brengt en hopelijk iets leert in dat proces.

Zo’n hypothese is niets anders dan een aanname.

De online omgeving staat vol met beloftes die niets meer zijn dan aannames. Of beter gezegd, uitgaan van jouw aannames. Een voorbeeld:

‘Als je elke dag op Instagram post, dan krijg je 4x zo veel klantaanvragen.”

De enige manier om dit te ontdekken, is door het simpelweg te gaan doen. Het te gaan testen en in de praktijk te brengen. En op die manier te ervaren of het ‘echt zo is. Te ervaren wat het oplevert. Of wat het je kost.

En of de kosten opwegen tegen de baten.

Self fulfilling prophecy

Aannames ontstaan in veel gevallen door negatieve ervaringen. Wanneer je bijvoorbeeld een slechte ervaring hebt gehad met presenteren of voor een groep staan concludeer je al snel ‘dat presenteren is niks voor mij’.

Dat wordt vervolgens een soort ‘self fulfilling prophecy’: de volgende keer dat je moet presenteren, sta je namelijk onzeker voor de groep en bevestig je daarmee het gevoel dat je al had. Maar dit gevoel is geen waarheid, want de groep heeft jouw presentatie misschien wel als super inspirerend of informatief ervaren. En dus waardevol.

Aannames zijn onontkoombaar, we hebben ze allemaal. De kunst is je daarvan bewust te zijn en zo veel mogelijk te onderzoeken of ze waar zijn.

ANNA: Altijd Navragen, Nooit Aannemen.


contact

+31 (0)6 4895 2904
jerry@
jerryvanstaveren.nl

recente blog artikelen

Toekomstbestendig werken

Toekomstbestendig werken

Na ruim een jaar van hybride werken staan veel organisaties voor een grote uitdaging: het hybride werk toekomstbestendig maken. Want als de pandemie ons iets geleerd heeft: we werken niet meer hetzelfde als de mensen die begin 2020 vanuit huis gingen werken.

Adoptie van transformatie

Adoptie van transformatie

Transformatie poogt om de activiteiten van de organisatie met betrekking tot mensen, processen en technologie nauwer aan te laten sluiten op de bedrijfsstrategie. Het is vooral bedoeld om de organisatie toekomstbestendig te maken. Echter is het succes onlosmakelijk verbonden met mensen en de mate waarin dit geadopteerd wordt.

Actieve deelname

Actieve deelname

Bij iedere poging om zaken te veranderen zijn er mensen die winnen of verliezen ten opzichte van de bestaande staat van zaken. En daarbij zijn verliezers bereidt vele malen harder te vechten dan de potentiële winnaars. Dat maakt grootschalige hervormingen en veranderingen buitengewoon moeilijk te realiseren. De oplossing?