Selecteer een pagina

Veel mensen zien de huidige corona tijden als ideale kans om te werken aan een betere wereld. Om zaken af te breken die in hun ogen niet werken en uit het puin het weer beter op te bouwen. Met als glanzend doel aan de horizon: een betere samenleving.

Maar werkt dit in de praktijk ook zo?

Het was een veelbesproken onderwerp afgelopen week in de media: Famke Louise wilde graag haar mening delen en in tijden van de corona crisis een ander geluid laten horen dan de status quo.

De populaire zangeres sloot zich aan bij de actie #ikdoenietmeermee, een initiatief van Viruswaarheid-activist Willem Engel. Net als andere bekende collega’s plaatste ze op instagram een video met vraagtekens bij het coronabeleid. Overigens wel nadat ze eerder dit jaar nog enkele tienduizenden euro’s van het RIVM had ontvangen om diezelfde maatregelen juist te promoten.

Haar initiatief om hier op terug te komen en de #ikdoenietmeermee beweging op gang te helpen kwam de artiest dan ook op veel kritiek te staan. Voornamelijk omdat ze haar grote platform gebruikte om een potentieel gevaarlijke boodschap te verspreiden. Om afbreuk te doen aan alle maatregelen die waren genomen over de afgelopen maanden.

“Ik dacht het verschil te kunnen maken, maar ik realiseer me nu de ernst van ongefundeerde uitspraken doen.” – Famke Louise

Build back better?

Het is geen verrassing: veel mensen werken al maanden thuis en daarbij is het sociale leven grotendeels ‘ingestort’. Men heeft dan ook veel vrije tijd om handen. Tijd die ze eerst niet hadden en veel mensen gebruiken deze “bonus tijd” voor reflectie. Om zicht te krijgen op waar men staat, wat er goed gaat, maar vooral wat er nog veel beter kan.

Social media kanalen staan dan ook vol met frustraties en ongenoegen over zaken die in hun ogen “afgebroken” en opnieuw opgebouwd dienen te worden.

Een populaire slogan die vaak gepaard gaat bij dit soort initiatieven is ‘Build Back Better’. En geef toe: Die slogan klinkt best aantrekkelijk en hij wordt dan ook niet voor niks voor meerdere initiatieven gebruikt. Glanzend voorbeeld daarbij is de recente politieke campagne van Joe Biden.

‘Build Back Better’ komt oorspronkelijk uit de wereld van rampenbestrijding en is een van de prioriteiten van de Verenigde Naties bij wederopbouwprojecten.

Dat idee gaat uit van het feit dat je een ramp niet alleen als tegenslag kan beschouwen, maar ook als kans om dingen weer beter terug te bouwen. Zo heb je bijvoorbeeld de mogelijkheid om woningen en infrastructuur te verbeteren ten opzichte van de oude situatie. Kortom: Je bouwt er iets mooiers, praktischer of duurzaam voor terug.

Maar werkt dit ook daadwerkelijk zo in de praktijk?

 

In een overzicht over Build Back Better-initiatieven concludeerden onderzoekers Glenn Fernandez en Iftekhar Ahmed dat de meeste BBB-plannen hun beloftes niet waarmaken.

De projecten die sinds 2006 zijn onderzocht verlopen vaak traag en rommelig. In de meeste gevallen wordt het beoogde resultaat dan ook niet bereikt. De conclusie die je dus kan trekken is:

“Praten over een betere toekomst is makkelijker dan er echt concreet aan werken.”

Echt hervormen blijkt in de praktijk dus erg ingewikkeld. Zeker als je rekening houdt met het feit dat de meeste van deze BBB-plannen gerealiseerd moeten worden in rampgebieden waar wederopbouw meer noodzaak dan luxe is.

In het bedrijfsleven is hervorming dan ook nog lastiger. Zeker wanneer werknemers, klanten, partners en aandeelhouders geen directe noodzaak zien voor hervorming. Met name wanneer ze gevoelsmatig te veel moeten inleveren t.o.v. de oude situatie trappen ze vol op de rem.

Dat maakt het feit dat praten over verandering of hervorming vele malen leuker is dan er daadwerkelijk concreet aan te werken.

Vaak blijft het bij loze beloftes en gaan we gewoon weer over op de “oude” manier van werken. Ondanks onze beste intenties. 

Stapje voor stapje

Het is dan ook heel belangrijk om niet direct alles maar te willen veranderen maar veranderen te zien als proces. Een proces van kleine stapjes, die naar verloop van tijd een grote impact maken.

Door de verandering te schetsen in duidelijke, concrete en overzichtelijke stappen maak je hervorming direct een stuk tastbaarder en minder ingrijpend.

En daarmee een heel stuk succesvoller.

contact

+31 (0)6 4895 2904
jerry@
jerryvanstaveren.nl