Selecteer een pagina

Succesvol ondernemen en de groei van bedrijven heeft alles te maken met vertrouwen.

Vertrouwen in de koers, vertrouwen in de kennis & kunde van het personeel en vertrouwen in het product. Maar wat als vertrouwen mist?

Want daartegenover staat dat schrikbarend veel medewerkers het management van het bedrijf niet vertrouwen. En te weinig managers staan stil bij hoe dit gebrek aan vertrouwen het functioneren van het bedrijf, maar ook het succes van het eigen functioneren ondermijnt.

Zelf heb ik in het verleden bij grote multinationals gewerkt en ook binnen mijn huidige rol als business consultant mag ik grote opdrachtgevers mijn cliënten noemen, maar daar lijkt vaak een grote kloof te zitten tussen het management en de medewerkers op de vloer. Vooral wanneer het op vertrouwen aankomt.

 “Onze directie roept al jaren dat de klant op één moet staan, maar iedereen weet dat ze omzet veel belangrijker vinden.
Als je niet verkoopt of de omzet achterblijft lig je er zo uit en ben je slechts een nummertje …”

Dat soort uitspraken van medewerkers wekt natuurlijk geen vertrouwen en lijkt helaas eerder regel dan uitzondering.

Want hoe tegenstrijdig kan het zijn: Het management doet zijn best om met een concrete visie en koers te komen maar de medewerkers die het moeten gaan uitvoeren geloven er niet eens in. 

En zeg eens eerlijk: Hoe moeten de potentiële klanten het gaan vertrouwen, als de eigen medewerkers dat niet eens doen?

ver·trou·wen (het; o) -DIKKE VAN DALE-

geloof in iemands goede trouw en eerlijkheid 

 In 2010 werd er een groot onderzoek naar vertrouwen gedaan in het bedrijfsleven. Tijdens dat bewuste onderzoek werden ruim 700 managers bij tonaangevende bedrijven gepolst naar hun vertrouwen in de medemens en het vertrouwen in hun management.

Het resultaat was even opzienbarend als schrikbarend: de meerderheid van de managers die meededen aan het onderzoek hadden meer vertrouwen in een totale onbekende, dan in de eigen directie.

En als je denkt dat dit resultaat slechts in ons kritische kikkerlandje het geval was, wil ik je direct uit de droom helpen: De resultaten waren hetzelfde in Azië, in Amerika, maar verreweg het sterkst aanwezig in Europa.

Wat tevens opvallend was: Hoe dichterbij de werkvloer de desbetreffende manager werkte, des te lager het vertrouwen in de directie was.

Dit is opvallend te noemen, omdat het vertrouwen van medewerkers in hun leidinggevenden een grote invloed heeft op het algehele resultaat van het bedrijf.

Wanneer medewerkers vertrouwen hebben in het feit dat het management of de directie hun beloftes nakomt, eerlijk met ze omgaat en oprecht naar hun mening luistert, dan heeft dat een positieve invloed op al het werk dat wordt gedaan.

Meer vertrouwen leidt namelijk tot:

  • een hogere arbeidsproductiviteit
  • een hogere kwaliteit van producten en
  • betere financiële resultaten

Maar vertrouwen creëer je niet zomaar. Het is een langdurig en ingewikkeld proces. Veel managers en directieleden lukt dat dan ook niet.

Dat geldt vooral voor managers en directieleden bij de grote bedrijven. Zij staan voortdurend onder grote druk, moeten veel doen in veel te weinig tijd en persoonlijk contact met iedere werknemer wordt gezien het grote personeelsbestand een lastige uitdaging.

Zeker wanneer je van de ene belangrijke vergadering naar de andere moet springen.

Maar op die manier neemt het vertrouwen juist steeds verder af en gaat het management of de directe een neerwaartse spiraal in, die steeds lastiger wordt om te doorbreken.

Vertrouwen vergt een grote investering in tijd en vooral ook in interactie met iedere medewerker.

Steeds opnieuw moet je bewijzen dat:

  • het beste voor hebt
  • je competent bent en
  • het vertrouwen waard bent

recente blog artikelen

Versneld implementeren

Versneld implementeren

Hoe goed de nieuwste software, werkwijze of aanpak ook is de implementatie wordt een probleem als er geen adoptie is door toekomstige gebruikers. Draagvlak is essentieel voor het succes van iedere implementatie. Veel projecten mislukken omdat medewerkers de hakken in het zand zetten.

Groepsbesluitvorming optimaliseren

Groepsbesluitvorming optimaliseren

Groepen kunnen gezamenlijk een enorme hoeveelheid informatie bezitten en begrijpen, verschillende ideeën of oplossingen verkennen en putten uit vele ervaringen. Groepsbeslissingen zijn participatief maar wel vaak onderhevig aan factoren zoals sociale invloed, groepsdruk en groepsdynamiek. Deze sociale elementen kunnen het proces veranderen waardoor de uitkomst beïnvloed wordt.

Adoptie versnellen

Adoptie versnellen

Transformatie wordt gedefinieerd als een initiatief vanuit de directie dat de manier waarop een organisatie werkt fundamenteel verandert. Het poogt om de activiteiten nauwer aan te laten sluiten op de bedrijfsstrategie. Een succesvolle implementatie slaat een brug tussen techniek en de mensen.