Selecteer een pagina
STRATEGIE

Blijf jij positief?
Jerry van Staveren, Business Coach & Online Strateeg
2 Juli 2018

“Wanneer je met één vinger naar de ander wijst, wijzen er 3 naar jezelf”.

Ondernemen gaat vaak niet in een directe lijn naar succes. Het gaat vaak gepaard met vallen en opstaan. Als een onvervalste kronkelweg, compleet met obstakels, uitdagingen en verkapte leermomenten. Momenten dat je kan excelleren, maar ook soms vol op de rem moet gaan staan.

Het is gemakkelijk om op die momenten van tegenslag direct naar externe factoren of de ander te wijzen als oorzaak voor het probleem en daarmee indirect ook jouw eigen ‘straatje schoon te vegen’.

Maar een prettige werksfeer, een positief resultaat en karaktervorming draaien in essentie allemaal om de ontwikkeling van positieve morele gewoontes.

Dat begint en eindigt bij jezelf.

Eerst kritisch in de spiegel durven kijken, voordat je kritiek op anderen uit of je frustraties ventileert aan één ieder die op dat moment de pech heeft in jouw buurt te staan.

Maar hoe?

Het begint simpelweg door de manier waarop je naar zaken kijkt te veranderen. Verander de manier waarop je naar dingen kijkt en de dingen om je heen zullen veranderen.

Zeker wanneer je verontwaardiging of frustratie voelt is het waardevol om je op die momenten te verplaatsen in een ander. In die specifieke klant, in jouw collega/zakenpartner of zelfs in jouw vriendin of vriend.

Verontwaardiging draait in essentie namelijk om het oordelen over anderen, aan de hand van jouw persoonlijke maatstaf.

Maar welke lading brengt de manier waarop je iets verteld met zich mee? Zeg eens eerlijk: Sta je daar oprecht wel eens bij stil of laat je alles maar gewoon ongefilterd uit jouw mond komen?

Woordkeuze en intonatie hebben namelijk grote gevolgen waarop een ander jouw bericht ontvangt.

Er bestaat een positieve en een negatieve aanpak, die exact dezelfde actie verlangen (of identiek dezelfde boodschap overbrengt) maar toch compleet anders worden ontvangen.

Op de werkvloer zie je dit fenomeen helaas vaak voorkomen. We belichten graag de negatieve kanten en vergeten het positieve.

Wanneer een salesmedewerker veel leads heeft verzameld is het makkelijk om hier aan voorbij te schieten en het accent te leggen op het feit dat daardoor zijn daadwerkelijke verkoop achter is gebleven, in de hoop dat hij deze resultaten ook gaat verbeteren.

Maar bedenk je op de momenten dat de negatieve aanpak alleen maar voor meer negativiteit zal leiden.

Waarom zou deze medewerker zich tenslotte nog meer gaan inzetten, terwijl hij het voor het gevoel toch nooit goed kan doen?

Levert hij veel leads aan, dan loopt zijn verkoop achter en doet hij veel koude acquisitie dan wordt de aandacht gevestigd op achterblijvende administratie.

Alle inspanningen worden voor het gevoel op dat moment toch niet gewaardeerd. Dus waarom zou hij dan harder gaan lopen?

Benader daarom ten allen tijden alles op een positieve manier.

“Negativiteit op de werkvloer werkt enorm demotiverend. Het kost medewerkers veel energie om die negativiteit de baas te zijn. Om een doel gezamenlijk te bereiken is het juist belangrijk dat alle gezichten dezelfde kant op staan. Als de sfeer niet goed is, dan is er weerstand en wordt het doel niet of veel later bereikt. Daarnaast werkt negativiteit vaak negativiteit in de hand. Ik bedoel hiermee dat onvrede van een collega of een aantal collega’s kan overslaan naar andere collega’s”
– Adviseur de Leeuw van Claeren Risicobeheer

Een simpel voorbeeld hiervan is wanneer ik thuis kom na een dag werken en mijn kinderen weer zie ik er bewust voor kies om te zeggen “Wat ben ik blij om jullie te zien” in plaats van “Wat heb ik jullie gemist”.

De boodschap is hetzelfde, alleen de wijze waarop deze boodschap over gedragen wordt is anders. Een positieve benadering in plaats van een negatieve benadering. Een relatief kleine aanpassing met een groot effect. Je kiest voor een positieve bewoording i.p.v. een negatieve lading qua woordkeuze.

Maar maakt dat echt zo’n wezenlijk verschil dan?

De kans is groot dat je wel eens hebt gehoord van NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren). Dit wordt over het algemeen al snel als “zweverig” beschouwd maar bewijst al jaren zijn waarde voor de mensen die het inzetten.

De methode voor goed communiceren is gebaseerd op een aantal uitgangspunten waardoor je positiever overkomt en effectiever wordt. 2 relatief simpele manieren om dit te bewerkstelligen zijn:

 1. Jouw blik is niet de werkelijkheid

We filteren de informatie die op ons afkomt en creëren daarmee onze eigen ”blik op de wereld”. Maar de waarheid van de één is dus niet meer de waarheid dan die van een ander.

Stel daarom eens een paar vragen aan een ander om zijn kijk op de wereld te leren kennen. Probeer het vervolgens ook eens vanuit die blik te bekijken, door je in de ander te verplaatsen. Als de ander zich begrepen voelt zal hij zich namelijk makkelijker openstellen en zal deze eerder bereid zijn oprecht naar jou te luisteren.

Het alternatief is dat je meteen een oordeel hebt over de manier waarop de ander in de wereld staat en verder geen vragen meer stelt. Wat de gevolgen van die laatste houding zijn is hoef ik je waarschijnlijk niet te vertellen.

 

2.     De waarde van communicatie is de reactie die je krijgt, onafhankelijk van de bedoeling

Neem zelf de verantwoordelijkheid voor jouw communicatie. Als iemand jou niet begrijpt zoals jij bedoelt hebt, is niet de ander dom of laks, maar is het de bedoeling dat jij een manier vindt om de ander wel precies duidelijk te maken wat jij bedoelt.

Je hebt dan wellicht de verkeerde wijze gekozen om jouw boodschap over te brengen. Verander deze simpelweg door bijvoorbeeld de woordkeuze aan te passen en verander daarmee de uitkomst.

Door deze 2 simpele regels in acht te nemen ga je:

 

  • effectiever communiceren en beter samenwerken
  • ervoor zorgen dat de ander zich meer begrepen, gehoord en gerespecteerd voelt
  • vertrouwen scheppen
  • een oprechte connectie met de ander maken
  • je doelen makkelijker bereiken
  • sneller tot de kern van een gesprek komen
  • minder weerstand ervaren bij de ander
  • minder snel oordelen en beter luisteren
Maar hoe blijf je positief als je “slecht nieuws” moet verwerken in een gesprek?

Laat dan in de eerste plaats duidelijk weten wat er goed gaat en belicht de positieve kanten. Bespreek vervolgens op welk gebied ze volgens jou nog méér winst kunnen behalen. Maak daar vervolgens dan ook concrete afspraken over.

Dus kies er niet voor om het accent te leggen op het negatieve: “dit gaat slecht” maar benader het juist positief: “dit gaat al heel goed, en met deze aanpassing kan je zelfs nog veel beter worden”.

De kans dat iemand zijn inzet zal verhogen is dan vele malen meer aanwezig, dan wanneer elke actie negatief wordt verpakt.

Benader het positief, want positiviteit werkt aanstekelijk

SUCCES
OF BESTEL HIER JOUW ONLINE WORKSHOP