Selecteer een pagina
Toen wij geboren werden hebben we een verzameling van natuurlijke kwaliteiten meegekregen. Gedurende onze jeugd hebben wij deze kwaliteiten kunnen inzetten om te ervaren, te leren en te ontwikkelen. 

Later hebben we door onze ouders, omgeving, familie, school, vrienden en dergelijke geleerd om ons natuurlijke gedrag aan te passen. Sommige kwaliteiten moesten namelijk onderdrukt worden of werden afgekeurd door onze omgeving.

Door het onderdrukken van deze kwaliteiten gingen wij gedrag vertonen dat meer door onze omgeving geaccepteerd werd. Zo ontwikkelen wij in veel gevallen een natuurlijke persoonlijkheid en een ‘persoonlijkheid’ die het best bij onze (werk)omgeving past.

Volgens de psycholoog Carl Gustav Jung vertonen wij dit aangepaste gedrag vooral zodat wij geaccepteerd worden. Kortom het gedrag dat we op de werkvloer vertoond vaak afwijkingen met wie wij werkelijk zijn.

Dit aangepaste gedrag heeft vaak meer te maken met wat wij verwachten dat onze omgeving van ons nodig heeft of dient als een soort “masker” dat wij opzetten om meer geaccepteerd te worden in de groep. 

Wat we hier laten zien vormt dan ook een afspiegeling van ons overlevingsmechanisme om sociaal geaccepteerd en geliefd te zijn. 

Een manier om dit natuurlijke en aangepaste gedrag in kaart te brengen is door een DISC analyse. 

 

DISC

Het DISC model is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Dr. William Moulton Marston (1893-1947). In zijn boek Emotions of Normal People legt hij zijn observaties en ervaringen op dit gebied vast. Hierin maakt hij onderscheid tussen actief en passief gedrag & hoe mensen hun omgeving ervaren. 

Dit leidde tot een beschrijving van 4 fundamentele temperamenten, de zogenaamde DISC profielen:

  • Dominant extravert en controlerend direct, gedreven, prestatiegericht, hoog tempo, neemt leiding.
  • Interactief extravert en relaterend hartelijk, enthousiast, prater, impulsief, verbaal.
  • Stabiel introvert en relaterend betrokken, vriendelijk, attent, teamplayer, harmonie, gesloten.
  • Consciëntieus introvert en controlerend denker, observator, afwachtend, precies, gesloten, privacy.

Bij een DISC analyse wordt er onderscheidt gemaakt tussen je basisstijl (je instinctieve, natuurlijke gedrag) en je responsstijl (je gedrag op werk en in andere sociale situaties). Het is mega interessant om te zien of er verschillen tussen je basis- en responsgedrag zitten en in hoeverre dat gedrag van elkaar verschilt.

Wanneer dat het geval is dan gedraag jij je op je werk namelijk anders dan dat je in essentie bent. 

Je zou ook kunnen stellen dat je in dat geval niet optimaal gebruik maakt van je natuurlijke sterktes. Of misschien ben je door je omgeving wel genoodzaakt om te handelen in situaties waar je van nature niet sterk in bent. 

En begrijp me niet verkeerd: Op een goede dag zal je daar geen last van hebben maar wanneer je daarentegen onder stress komt te staan zal je ervaren dat je meer ‘terugvalt’ op je natuurlijke stijl. 

Je collega’s kunnen in die stressgevallen verward raken omdat ze dan een heel andere kant van je zien of blijkt jouw communicatiestijl niet overeen te komen met hetgeen dat de opdracht van je vraagt. 

Daarnaast komt het vaak voor dat je onder stress je goede eigenschappen zal ‘uitvergroten’. Een doorzetter kan op die manier een “drammer” worden en een perfectionist bijvoorbeeld een enorme uitsteller.

Het draait om balans

Als we kijken naar de verschillende stijlen en die voor het gemak “even plat slaan” dan is de D-stijl (Rood) vooral ontvankelijk voor de WAT vraag. De I-stijl (Geel) meer voor de WIE. De S-Stijl wil vooral weten HOE? En de C-stijl wil vooral weten WAAROM?

Op de werkvloer zien we dat een team waar DISC stijlen missen, onder’ of oververtegenwoordigd zijn, over het algemeen uit balans zijn. Een team waar alle DISC stijlen vertegenwoordigd zijn kunnen daarentegen (in de meeste gevallen) optimaal functioneren. 

Dan zorgt de D-stijl voor daadkracht, besluitvaardigheid en richting. Geeft de I-stijl enthousiasme, erkenning en beïnvloedt het positief anderen. Zorgt de S-stijl voor stabiliteit in het team en is deze in essentie het smeermiddel in de motor van het team. En zorgt de C-stijl voor de kritische noot en is deze daarnaast goed in het bedenken en/of analyseren.

Het toepassen van een DISC analyse geeft je dus de mogelijkheid om jezelf, medewerkers, collega’s, partner en klanten beter te begrijpen. Hiermee kan je beter aansluiten op ieders persoonlijke behoeften, conflicten voorkomen (of in ieder geval verminderen), verschillen in anderen beter weten te op te vangen en bouwen aan onderling vertrouwen. 

Aan de slag!

Persoonlijkheidstesten vertegenwoordigen een industrie van ruim 500 miljoen euro omzet, met een groei die jaarlijks tussen 10 en de 15 procent wordt geschat. Bij McKinsey ontdekken binnenkomende medewerkers hun profiel binnen enkele dagen nadat ze aan boord zijn gekomen. Bij Bridgewater en andere geronommeerde bedrijven wordt de test al toegediend tijdens de sollicitatieprocedure.

DISC beschouwt zichzelf als een van de meest nauwkeurige, uitgebreide en gemakkelijk te gebruiken persoonlijkheidstesten die er op de markt zijn, dus genoeg reden voor ons als Mastermind om hier ook mee aan de slag te gaan! 

Het werken met DISC begint, zoals altijd, met het invullen van je eigen DISC analyse. In ons geval vulden we een drietal assessments (vragenlijsten) in. 

Gedrag, drijfveren en talenten.

Coaches Ryan en Marco van DISCOVER kwamen 2 weken later bij ons op kantoor langs om onze persoonlijke resultaten van de DISC test te delen. We bekeken ze, deelden ze en bespraken onderling de uitschieters en wat dit betekend voor de desbetreffende persoon.  

Wie zijn de introverten en de extraverten binnen ons bedrijf? Wie zijn de leiders, de inspirators, de organisators, de analytici, de denkers of de creatievelingen in het team?

Deze dag gaf diepgaand inzicht in onze persoonlijkheidsstijlen en gaf in begrijpelijke taal zicht op gedrag, ambities, talenten en drijfveren.

Het doel was vooral om erachter te komen welke ‘types’ wij in onze organisatie hebben, hoe we samen onze sterke kanten beter kunnen benutten en onze valkuilen beter kunnen herkennen. 

De DISC analyse geeft je dan ook prima inzicht in wie je in de kern bent en wat je ideale werkomgeving is, zodat je optimaal tot je recht komt. Het 109 pagina’s tellende document gaf zelfs een ‘DO’s & DONT’s” voor de onderlinge communicatie!

Kortom: Een mooie stap en waardevolle inzichten, waarmee we als team grote stappen voorwaarts kunnen zetten.

Ben je benieuwd naar mijn persoonlijke DISC-analyse? KLIK DAN HIER

kom In contact

+31 (0)6 4895 2904
jerry@
jerryvanstaveren.nl