National Risk Assesment schattingsmethoden

Spilter & Jerry van Staveren zijn gevraagd bij te dragen aan het onderzoek naar schattingsmethoden. Het doel is om middels een expertmeeting te verkennen of het mogelijk is om valide en betrouwbare schattingen te maken van de omvang van kindermishandeling in gesloten gemeenschappen in Nederland.

Binnen de scope van het onderzoek valt niet het uitvoeren van een schatting, evenmin als het onderzoeken van de benodigde databronnen. Deze onderdelen zullen tot mogelijk uitvoering worden gebracht in een volgende fase van het onderzoek, afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek.

De probleemstelling van dit onderzoek vloeit voort uit de doelstelling en luidt als volgt: “Is het mogelijk om middels wetenschappelijke schattingsmethoden te weten te komen wat de omvang van kindermishandeling gerelateerd aan geloof of ideologie in Nederland is? Indien Ja: Hoe zou een dergelijk onderzoek vorm gegeven moeten worden? Indien Nee: Tegen welke problemen en beperkingen loopt een dergelijk onderzoek aan?”

In de Tweede Kamer zijn verschillende moties ingediend die vragen om meer inzicht in de omvang van specifieke vormen van kindermishandeling. Het WODC heeft op eigen initiatief onderzoek uit laten voeren naar welke methoden en technieken hiervoor geschikt kunnen zijn. De conclusie van de bijeenkomst is dat deskundigen geen heil zien in bestaande onderzoeksmethoden om de omvang te schatten van kindermishandeling, niet in de algehele populatie en niet in meer gesloten populaties. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het WODC.  Lees het rapport hier

Opdrachtgever

Wetenschappelijk onderzoek – en documentatiecentrum & significant

projectnummer
3252

Deelnemers
Inhoudelijk, methodologische  en praktijkexperts

blik achter de schermen

national risk assesment

vOOR HET WODC het ‘NATIONAL RISK ASSESSMENTS’ BEGELEIDEN ROND terrorismefinanciering
en witwassen

national risk assessment

VOOR HET WODC EN RAND het ‘NATIONAL RISK ASSESSMENTS’ BEGELEIDEN ROND de weerbaarheid nationale veiligheid

rijkswaterstaat

als voorzitter en moderator optreden tijdens de evaluatie met 33 contractanten in 4 regio’s binnen Nederland

MAAK EEN AFSPRAAK

Markerkant 13-88, 1314 AN Almere

Bevindt zich in: Element Offices Almere