verbetermogelijkheden externe jobcoaching

Vanuit de directie van UWV Werkbedrijf kreeg Spilter de opdracht om breed de verbetermogelijkheden rond externe jobcoaching te inventariseren, op basis waarvan een gestructureerde integrale verbeteraanpak geformuleerd kan worden. 

Uit eerdere onderzoeken en uit verscheidene overleggen met cliëntenorganisaties en brancheorganisaties op het gebied van re-integratie en jobcoaching had men signalen ontvangen dat er zaken beter zouden kunnen. Alle betrokkenen partijen delen de wens om te komen tot integrale begeleiding gericht op duurzame arbeidsparticipatie, zonder scherpe knip tussen jobcoaching en re-integratiedienstverlening, met een minder scherpe scheidslijn tussen coaching op het werk en in de privésfeer, en met een andere naam (gewoon ‘jobcoaching’ in plaats van ‘Persoonlijke Ondersteuning’).

De hoofdboodschap is dat er op veel vlakken knelpunten zijn die allemaal met elkaar verweven zijn, wat een integrale nieuwe kijk op jobcoaching nodig maakt. Naast een structurele integrale verbeteraanpak zijn er ook kleinere zaken die in de ogen van de deelnemers sneller opgelost kunnen worden. De aanpak van Spilter draagt voor alle type verbeteringen mogelijkheden aan.

Brainstormen over mogelijke oplossingen deden we via vijf verschillende versnellingskamersessies in Utrecht, met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen. De eerste versnellingskamer ging over de visie op jobcoaching, de tweede over de harmonisatie van jobcoaching tussen UWV en gemeenten, de derde over de kwaliteits- en risicobeheersing, de vierde over de procesinrichting en de vijfde over de formulieren- en documentenstroom (zie onderstaand figuur).

Een versnellingskamer is een alternatief voor de meer traditionele focusgroep, waaraan meer deelnemers kunnen meedoen en waarbij de input deels digitaal wordt ingevoerd door de deelnemers. Dit zorgt voor een gelijkwaardigere inbreng van alle deelnemers en leidt bovendien tot een rijkere output. Versnellingskamers zijn vooral geschikt voor complexe onderwerpen met veel betrokken partijen. 

Aan de vijf versnellingskamers deden in totaal 115 deelnemers – waarvan 64 uniek – in wisselende bezetting mee. Ongeveer de helft van de deelnemers is werkzaam voor UWV (arbeidsdeskundigen, beslissers voorzieningen, contract- en leveranciersmanagers, beleidsmedewerkers en managers voorzieningen) en de andere helft vertegenwoordigde de overige stakeholders: cliëntenraad, werkgeversorganisaties, jobcoachorganisaties, ministerie SZW of gemeente.

LEES HIER HET VOLLEDIGE RAPPORT

 

Opdrachtgever

UWV

Deelnemers

Arbeidsdeskundigen, beslissers voorzieningen, contract- en leveranciersmanagers, beleidsmedewerkers, cliëntenraad, werkgeversorganisaties, jobcoachorganisaties, ministerie SZW en gemeenten.

  foto’s achter de schermen

  Nationale Nederlanden

  Een interactieve Masterclass leiden over communicatie om de feedback te optimaliseren binnen IT project teams

  anwb

  praktijkgerichte workshops begeleiden over het werken via Lean principes en continu verbeteren

  abn amro

  Fulltime project voor ABN Amro als Coach & consultant en
  participeren in diverse veranderprojecten.

  MAAK EEN AFSPRAAK

  Markerkant 13-88, 1314 AN Almere

  Bevindt zich in: Element Offices Almere