regionaal overleg acute zorg (roaz)

In situaties waar elke seconde telt, is goede samenwerking tussen verschillende zorgverleners van groot belang. Want alleen dat resulteert in de beste zorg.

Kennis van elkaars werkwijze en expertise is daarom essentieel. In het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) maken aanbieders van acute zorg afspraken over het continu verbeteren van de onderlinge samenwerking en het op elkaar afstemmen van het zorgaanbod.

4 thema’s krijgen daarbij prioriteit:
data-uitwisseling 
& slimme zorgtechniek, zorgcoördinatie & capaciteit, personeel en landelijk beleid.

In een carrousel van vier rondes brachten de deelnemers in kaart waar kansen liggen. Om deze vervolgens te prioriteren en vast te stellen wat de eerste stappen zouden moeten zijn om dit te realiseren en wie dat gaat oppakken. Op basis van de uitkomsten volgt binnenkort een concrete werkagenda voor het komende jaar. Het was een waardevolle (net)werkbijeenkomst met veel energie, wil en ambitie om Noord-Nederland koploper te maken van samenwerking in de keten van acute zorg!

Super inspirerende sessie om te begeleiden en waardevol om met 75 professionals echt concrete stappen te zetten op de thema’s

Opdrachtgever

aznn

Deelnemers

directie, raad van bestuur en andere betrokkenen van de regio noord nederland

 

  foto’s achter de schermen

  VISIE & STRATEGIE

  MediaMarkt

  Sales brainstorm

  Mastermind

  sales strategie

  Hogeschool van Amsterdam

  MAAK EEN AFSPRAAK

  Markerkant 13-88, 1314 AN Almere

  Bevindt zich in: Element Offices Almere