Selecteer een pagina

business consultant

We leven niet langer in een tijdperk van verandering, maar juist in een verandering van een tijdperk. Complexiteit, intensiteit en samenhang neemt toe. Met name wanneer de belangen groot zijn en er veel verschillende stakeholders zijn vergroot onze aanpak de slagkracht van organisaties, reduceert het de foutmarge en versneld het de processen. 

Jerry en de rest van het team bij Spilter bieden ondersteuning bij o.a. het vormgeven van participatie in beleids- en besluitvorming, bij het vormgeven van energietransitie of bij het verhogen van de adoptie. Kunnen we jouw processen helpen versnellen?

OVERZICHT RECENTE OPDRACHTEN

Laatste update: Mei 2022

Soort opdracht

opdrachtGEVER

OMSCHRIJVING

Faciliteren sessie
– Mei 2022 

Onderwerp: Regionaal overleg acute zorg
Het faciliteren van de ROAZ over 4 thema’s met de directie en RvB van verschillende zorginstellingen.

Rol, opdrachtgever & omschrijving

Begeleiden sessies
– Jan 2022 – heden

Onderwerp: Burgertop
Het begeleiden van sessies over verschillende onderwerpen richting de burgertop.

Rol, opdrachtgever & omschrijving

Begeleiden sessies
– Sep 2021 – Heden

Onderwerp: Participatie
Verschillende sessies begeleiden om het onderwerp Participatie vorm te geven binnen de gemeente Rotterdam.

Rol, opdrachtgever & omschrijving

Begeleiden sessies
– Sep 2021 – heden

Onderwerp: Missie & Visie
Het begeleiden van verschillende sessies zoals o.a.  stakeholdersessies m.b.t. visie ontwikkeling.

Rol, opdrachtgever & omschrijving

Faciliteren sessie
– April 2022

Onderwerp: Waardevol buitengebied 
Het faciliteren van online sessies met stakeholders over het buitengebied in de gemeente.

Rol, opdrachtgever & omschrijving

Faciliteren sessie
– Maart 2022

Onderwerp: Human Capital Agenda
Het faciliteren van online sessies om tot een visie, ambitie en aanpak te komen tot een goede aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt. 

Rol, opdrachtgever & omschrijving

Begeleiden sessies
– Sep 2021 – Jan 2022

Onderwerp: Energietransitie
Het begeleiden van verschillende sessies zoals o.a.  stakeholdersessies m.b.t. energietransitie.

Rol, opdrachtgever & omschrijving

Begeleiden sessies
– Nov 2021 – Jan 2022

Onderwerp: Bestemmingsplan
Het begeleiden van verschillende stakeholders m.b.t. de bestemming van een stuk grond op de residentie.

Rol, opdrachtgever & omschrijving

Begeleiden sessies
– Okt 2021 – Dec 2021

Onderwerp: Omgevingswet
In opdracht van Rijkswaterstaat faciliteren van expertgroepsessies m.b.t. de toepasbaarheid van de omgevingswet bij verondieping.

Rol, opdrachtgever & omschrijving

Begeleiding sessie
– Okt 2021 – Nov 2021

Onderwerp: Strategische onderwijshuisvesting
In samenwerking met de gemeente Utrecht en directie van verschillende scholen het begeleiden van expertgroepsessies m.b.t. de strategische onderwijshuisvesting in de regio.

RECENTE OPDRACHTEN

Communicatie Masterclass
Nationale Nederlanden, Amsterdam

Implementatie Digital Strategy
ABN Amro, Square Noord

Participatie
SO – Gemeente Rotterdam

Burgertop 
AHOY, Rotterdam

Regionaal Overleg Acute Zorg 
AZNN, Groningen

Missie & Visie
Doktersdienst Groningen

Zelfsturing & Lean implementatie
ANWB, Den Haag

Wijkgesprekken
NPRZ, Rotterdam

Versnellingskamer Omgevingswet
Antea Group, Online

RECENTE OPDRACHTEN

Burgertop 
AHOY, Rotterdam

Communicatie Masterclass
Nationale Nederlanden, Amsterdam

Implementatie Digital Strategy
ABN Amro, Square Noord

Participatie
SO – Gemeente Rotterdam

Regionaal Overleg Acute Zorg
AZNN, Groningen

Zelfsturing & Lean implementatie
ANWB, Den Haag

Burger participatie
NPRZ, Rotterdam

CORE-BUSINESS

VERSNELLINGSKAMER

Vrijwel alle onderdelen van de (publieke) bedrijfsvoering zijn gedigitaliseerd. Toch komen groepen nog altijd via de traditionele, klassieke meeting tot beeldvorming, oordeelsvorming en beleids- en besluitvorming. Dat kan anders: sneller en effectiever

Met de Versnellingskamer brengt u alle stakeholders in beeld en betrekt u deze optimaal bij het beleids- en besluitvormingsproces.

De Versnellingskamermethode is uitermate geschikt voor complexe vraagstukken waarin meerdere personen of organisaties een belang hebben. 

U neemt alle stakeholders mee in één of meerdere Versnellingskamers en versnelt langs deze weg uw beleids- en besluitvorming. 

Voorbeelden van onderwerpen waarmee we actief zijn:

  • Energietransitie
  • Participatie
  • Risico analyse
  • Stakeholder analyse

Hierbij gaat het vaak om gefragmenteerde vraagstukken met onderlinge verbanden die dus ook alleen in samenhang zijn op te lossen. Dit betekent vrijwel altijd de betrokkenheid van meerdere stakeholders en organisaties. 

Een belangrijk voordeel van de Versnellingskamer is de uitgebreide rapportagefaciliteit in Word of Excel. Hierdoor is de data uit Versnellingskamers direct beschikbaar voor bestuurders, managers, beleidsmakers en deelnemers.   

VERSNELLINGSKAMER

PLANNEN, Faciliteren & ANALYSEREN

——————————————-

We plaatsen uw vraagstuk in bredere context en bepalen we wanneer de opdracht geslaagd is. De hoofdvraag wordt ontleed in deelvragen; de deelvraagstukken worden vertaald naar sessievragen.

De inzet van het GDSS is daarij het belangrijkste instrument in onze Versnellingskamer-methodiek. Het Group Decision Support System wordt gebruikt om informatie op te halen, te verrijken, te classificeren en analyseren. 

Consultancy

Faciliteren, begeleiden & uitvoeren

——————————————-

Met onze kennis, ervaring en slagkracht zijn wij in staat om complexe vraagstukken aan te pakken middels het inzetten van de versnellingskamer METHODIEK & INTERNE begeleiding door onze professionals te borgen binnen de organisatie. 

Onze mensen zijn bij uitstek instaat om deze processen in kaart te brengen en vervolgens instaat om de vertaalslag te maken naar de praktijk.  De PROFESSIONELE BEGELEIDING ZORGT VOOR BORGING in uw organisatie te begeleiden.

STAKEHOLDER ANALYSE

Faciliteren & ANALYSEREN

——————————————-

De Factor-C omgevingsanalyse is onderdeel van de communicatieleidraad, die vaak ingezet wordt door gemeenten, provincies en Rijksoverheid voor complexe vraagstukken, met grote belangen. 

Met onze software is deze aanpak ook voor het grotere publiek beschikbaar en kan een groep online en op interactieve wijze het gewenste resultaat van een project of programma koppelen aan de omgeving en de benodigde actoren. 

OPDRACHTGEVERS

SPECIALITEITEN

#Procesoptimalisaties #Participatie #Brainstormsessies #Risicosessies #Besluitvorming #Energietransitie #Stakeholdermanagement #Versnellingskamers #Stakeholdersanalyse

MAAK EEN AFSPRAAK

Markerkant 13-88, 1314 AN Almere

Bevindt zich in: Element Offices Almere