Selecteer een pagina

SENIOR IMPLEMENTATIE CONSULTANT  |  ABN AMRO


Opdrachtgever: ABN Amro
Locatie: Amsterdam Zuid- Oost
Doel: Het verbeteren van operationele processen en zorgen dat ontwikkeling en innovaties sneller gaan door minder overdrachtsmomenten.
Duur : Juli 2019 – augustus 2019

Achtergrond:

Gedurende de vakantieperiode actief zijn als Senior Business Implementatie Consultant voor ABN Amro. Deze opdracht houdt in dat je gespecialiseerd bent in het verbeteren van operationele processen en actief bent op het snijvlak van Business en IT. Dit maakt het werk een stuk uitdagender en zorgt er ook voor dat ontwikkeling en innovaties sneller opgeleverd worden door minder overdrachtsmomenten.

Daarnaast ben je betrokken bij projecten vanaf probleem analyse tot en met de implementatie.

Je werkt samen met vooraanstaande technologie partners en moet oplossingen bedenken met betrekking tot Agile applicatie-ontwikkeling, Cloud BI, datamanagement en Internet of Things. Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor het geven van trainingen en workshops met betrekking tot de implementaties.

Een uitdagende opdracht die de balans vindt tussen techniek, strategie en uitvoering.

De strategie van ABN Amro is een invulling van de purpose: banking for better, for generations to come. Met de producten en diensten, en keuzes die ze maken, hebben ze een positieve impact op onze omgeving. Op de samenleving, op de klanten, investeerders en collega’s. Niemand weet hoe bankieren er onder invloed van digitalisering en open banking over 5 jaar uitziet. Wat ze wel weten: ABN AMRO staat op een stevig fundament van economische en financiële kennis en een heldere strategie op basis van 3 pijlers:

 1. Supporting our clients’ transition to sustainability
 2. Reinventing the customer experience &
 3. Building a future-proof bank.

 

bekijk foto’s achter de schermen

Business Case

Project – Senior Implementatie Consultant  – ABN Amro Foppingadreef – Juli 2019 tot augustus 2019

Er ontbreekt een duidelijke visie en een pakkend verhaal. Medewerkers worden niet meegenomen in ‘het waarom’ van de verandering. ‘Uniformiteit’ spreekt tenslotte niet tot de verbeelding van de mensen.

IT systemen dreigen land-specifiek ingericht te worden, in plaats van één gestandaardiseerd systeem voor Private Banking. Dit komt doordat:

 • Centrale sturing ontbreekt. Wie heeft mandaat om beslissingen te nemen? Wie bepaalt welke producten aangeboden worden in alle Private Banking landen, hoe de processen lopen en hoe IT-systemen ingericht moeten worden?
 • IT is leidend boven producten en processen. Men wil kosten besparen in de Private Banking landen, door naar één systeemlandschap te gaan. Er wordt niet gestart vanuit producten en processen. Deze moeten leidend zijn voor de inrichting van IT. 
 • IT ontwikkeling is systeem- en ‘user story’-gestuurd in plaats van proces-gestuurd. Hierdoor is het moeilijk om de gebruikers mee te nemen in de voortgang. 
 • Er wordt niet goed gekeken naar de verandercapaciteit van medewerkers. Meerdere nieuwe IT-systemen, andere manier van werken, nieuwe regelgeving en reorganisatie leiden tot veel druk op de business. Hierdoor blijft er nauwelijks capaciteit over voor goede business implementatie. 

Hoe betrek je de business wel in de agile productontwikkeling?

 • Faciliteer na elke sprint een overkoepelende demo vanuit de verschillende scrumteams voor de business. Zorg dat verschillende sprints gelijk oplopen en ga voor full service delivery
 • Zorg dat er mensen uit de business bij de sprint reviews zijn, geen ‘vertegenwoordiging van’. Steek tijd in het verzorgen van begrijpelijke demo’s voor de business. 
 • Bouw als scrumteam(s) per proces. Dit betekent dat eerst het gewenste proces helder moet zijn.
 • Nadat de sprints van een proces zijn afgerond, test de business het volledige proces van begin tot eind
 • Het scrumteam plant tijd (sprints) in om verbeteringen te kunnen ontwikkelen n.a.v. de feedback