STRATEGIE

Gewenste doelen vragen om actie

Jerry van Staveren, Business Coach & Online Strateeg

21 Januari 2019

“en dan is het ook nog eens BLUE MONDAY!”

hoor ik zojuist iemand zeggen. . .

Ze gaf zichzelf daarmee een vrijkaart om flink te balen, want tja… het is tenslotte ‘blue monday’ vandaag.

Voor de mensen die het niet kennen: Blue Monday, oftewel depri-maandag is de naam voor de zogenaamd meest deprimerende dag van het jaar. De vader van deze term ‘blauwe maandag’ is de Britse psycholoog Cliff Arnall.

Hij bedacht in 2005 een, naar eigen zeggen, wetenschappelijk verantwoorde formule waaruit zou blijken dat de maandag van de laatste volle week van januari de dag is waarop de meeste mensen zich treurig, neerslachtig of weemoedig voelen.

Dit zou te maken hebben met het feit dat de dagen nog donker zijn, maandag voor de meeste mensen de eerste dag van de werkweek is, de vakanties nog ver weg lijken en vooral omdat de meeste goede voornemens inmiddels mislukt zijn.

In december 2018 namen 532 leden van het onderzoekpanel van marktonderzoekbureau Sherloq deel aan een online peiling over goede voornemens.

Het onderzoek werd uitgevoerd tussen 17 en 24 december en is representatief uitgestuurd op de doelgroep mannen en vrouwen van 18+. De resultaten zijn vervolgens gewogen naar de Gouden Standaard op basis van leeftijd en geslacht.

Meer dan 60% van de ondervraagden gaf aan goede voornemens voor 2019 te hebben. Iets meer dan de helft (52%) van de vijftig-plussers heeft ze, terwijl dat onder mensen tussen 18 en 50 jaar bijna 70% is. Verder gaat 41% gezonder eten en 36% wil afvallen.

Wat opvallend is: Ruim een kwart van de jongeren heeft als voornemen om in 2019 minder gebruik te maken van de smartphone en social media.

Minder social media, meer familie

Van de 18- tot 34-jarige deelnemers aan het onderzoek geeft 26% aan in 2019 minder met social media en de smartphone bezig te willen zijn. Tegelijkertijd geeft 40% van de jongeren aan meer tijd met familie en vrienden door te willen brengen.

Bijna alle respondenten (92%) denken dat de kans redelijk tot heel groot is dat ze hun goede voornemen ook daadwerkelijk realiseren en bijna 2 op de 5 denkt dat zelfs binnen twee maanden te doen.

Dat is nogal opmerkelijk te noemen, aangezien 42% zijn goede voornemens van vorig jaar wist te volbrengen. . .

Van de Nederlanders die ondervraagt werden geeft slechts 5% aan te denken dat ze een goed voornemen toch niet gaan vol houden.

Er zit dus nogal een verschil tussen de theorie en de praktijk. 42% om 5% om precies te zijn, een gat van bijna 40% tussen het doelen stellen en deze doelen daadwerkelijk behalen.

“Een doel zonder plan is niets meer dan een wens”

Wat maakt het verschil tussen mensen die hun doelen (goede voornemens) bereiken en de mensen die dat niet doen?

Het grootste verschil zit naar mijn mening tussen je oren: Mensen die hun doelen bereiken weten namelijk precies wat hun doel is, weten exact welke stappen ze moeten zetten om die doelen te bereiken en hebben vooral de mindset om die doelen te bereiken.

Ze geven niet op bij de eerste tegenslagen en voelen een brandend verlangen om hun doelstellingen te bereiken. Daarnaast hebben ze kraakhelder voor ogen wat ze moeten doen om die doelen te bereiken, het is simpelweg de stappen volgen die ze eerder uitgestippeld hebben op de weg naar succes.

Mindset voor succes

Één van de belangrijkste onderdelen is naar mijn mening het opschrijven van jouw persoonlijke doelen. Wat wil je bereiken? Wanneer is het succesvol voor jou? Wat voor definitie zou jij er zelf aan geven? Er is overigens geen goed of fout op deze vraag. Het is jouw antwoord.

Je kunt hierbij denken aan doelen op het gebied van gezondheid, zakelijk succes, persoonlijke ontwikkeling en ga zo maar door. Zet dit simpelweg op papier en maak het tastbaar voor jezelf.

Succesvolle mensen weten namelijk precies wat zij onder succes verstaan en maken deze definitie van succes inzichtelijk door het op te delen naar stappen die in hun ogen nodig zijn om dit gewenste doel daadwerkelijk te gaan bereiken.

Als we kijken naar de voornemens dan is gezonder leven verreweg het meest gestelde doel, maar wat betekent gezonder leven of gezondheid voor jou? Wanneer ben je écht gezond? Is dat wanneer je geen gezondheidsklachten hebt? Als je minimaal drie keer in de week sport? Of uitsluitend gezonde voeding eet?

Ook hier is weer geen goed of fout antwoord, jij bepaalt namelijk zelf wat gezondheid voor jou betekent.

Een voorbeeld van zo’n definitie: ‘’gezondheid betekent voor mij dat ik zowel lichamelijk als geestelijk meer energie heb”. Vervolgens kun je aan deze definitie invulling geven door de stappen, laten we ze leefregels noemen, inzichtelijk te maken en uit te werken. Pas daarna kun je in actie komen.

Beperkende overtuigingen

De persoonlijke overtuigingen die we hebben bepalen in grote mate of we een doel gaan bereiken en of we onderweg een positieve of negatieve mindset gaan ontwikkelen.

Iedereen kent tenslotte wel iemand die als doel had gesteld om in het nieuwe jaar te gaan stoppen met roken en halverwege januari al weer een pakje per dag stond weg te “paffen”, onder de noemer: 

“ja, vorige week ging ik uit eten en toen heb ik na het eten toch weer een sigaret gerookt. Dus toen ben ik maar weer begonnen, aangezien ik toch alweer had gerookt. Ik wist wel dat ik het niet ging volhouden”.

Met duidelijke definities en leefregels vormen we onze eigen overtuigingen. Hoe concreter de definities en leefregels hoe groter de kans dat je actie zult ondernemen.

Een voorbeeld van leefregels bij het voornemen gezondheid:

  • Ik ga elke ochtend om 6 uur opstaan en het eerste uur van de dag 10km hardlopen
  • Ik beweeg minstens 60 minuten per dag door vaker de trap te nemen, op de fiets naar werk te gaan en elke pauze een wandeling te maken.
  • Ik ga 6 dagen per week vegetarisch eten en eet dan puur biologische producten.

Door deze persoonlijke leefregels op te stellen weten we precies wat we onder gezondheid verstaan en wat er voor nodig is om gezond te zijn. Nu hoef je dit alleen nog tot een gewoonte te ontwikkelen. In de praktijk duurt dat vaak een week of 6 en pas dan zit het volledig in jouw systeem.

Ik zou willen dat je die gewoontes direct kunt ontwikkelen maar helaas gaat dat niet van de ene op de andere dag. Het heeft simpelweg tijd nodig. Gun jezelf daarnaast ook een tegenslag op z’n tijd, want één sigaretje maakt je niet direct weer een “roker”. Overstag gaan en weer een pakje per dag gaan roken maakt je weer een roker.

Een andere belangrijke tip: Als je het stap voor stap aanpakt is het vaak makkelijker tot een gewoonte te ontwikkelen en zorg je ervoor dat het niet een al te grote transitie is ten opzichte van jouw “oude manier van leven”.

In de praktijk willen we maar al te vaak een drastische verandering.

We verwachten dan eigenlijk wonderen van onszelf en willen van 20 sigaretten per dag direct naar 0 sigaretten per dag veranderen. Of we verwachten van 7 dagen in de week vet en ongezond eten naar 7 dagen in de week gezond eten te veranderen.

Maak eerst eens een goede start door met één leefregel per keer te starten en op die manier gewoontes te gaan ontwikkelen. Ga net zolang met die ene leefregel door totdat dit écht een gewoonte is geworden. En ga dan pas door naar de volgende leefregel.

Probeer af te schalen van 20 sigaretten per dag naar 15 sigaretten per dag, dan naar 10, vervolgens naar 5 en probeer pas dan compleet af te schalen naar 0 sigaretten per dag. Of start met 2 dagen in de week gezond eten, om vervolgens naar 4 door te groeien en zet dit door totdat het écht een gewoonte is geworden.

Zo blijf jij jezelf ontwikkelen, kom je elke keer dichter bij je doelen en is het veel beter te behappen. Een doel bereiken lukt je namelijk niet door maar wat te doen.

Het vraagt om duidelijke en gerichte actie!

kom In contact

+31 (0)6 4895 2904
jerry@
jerryvanstaveren.nl

MIJN CORE-BUSINESS